Strona główna/Aktualności/Miasto/W piątek w Rybniku może spaść śnieg. Drogowcy już (..)

W piątek w Rybniku może spaść śnieg. Drogowcy już się szykują

17.11.2022 Miasto

Prognozy nie pozostawiają złudzeń - już w piątek 18 listopada w Rybniku może spaść śnieg. Pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych są w pełnej gotowości do pierwszego ataku zimy.

Pracownicy RSK są już gotowi na atak zimy. Zdjęcie D.Tukalski

Przeszło 467 kilometry dróg różnych kategorii odśnieżają Rybnickie Służby Komunalne w ramach Akcji Zima. W tym sezonie, do zimowego utrzymywania dróg mogą korzystać z zasobów ok. 700 ton piasku oraz ok. 1400 ton soli drogowej. Wyznaczonych jest 12 tras zimowego utrzymania dróg.

Akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Drogowy sprzęt zimowy RSK został kompleksowo sprawdzony, pojazdy przetestowane, zapasy piasku i soli drogowej uzupełnione. Pracownicy są w pełnej gotowości do pierwszego ataku zimy.

Wszelkie problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg zgłaszać można do RSK,
pod całodobowym nr tel.: 32 43 29 560.

Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:

  • krajowe - 17,5 km
  • wojewódzkie - 37,4 km
  • powiatowe - 104,8 km
  • gminne - 307,4 km

Roboty przygotowawcze i zapasy materiałowe:

  • rozwiezienie skrzyń z piaskiem i ich ustawienie
  • rozwiezienie i ustawienie płotków przeciwśnieżnych
  • wyposażenie pracowników w odzież ochronną zimową, sprzęt i narzędzia

Zapasy materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych:

  • sól drogowa - około 1 400 ton
  • piasek płukany - około 700 ton

Jak wygląda odśnieżanie dróg w Rybniku?

Drogi główne - czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 - 6 godzin.

Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze podyktowanej przepisami zamówień publicznych. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK. W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz.

Chodniki - część z nich jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji. (Red)

do góry