Strona główna/Aktualności/Miasto/Ulepszyć rybnickie osiedle Nowiny

Ulepszyć rybnickie osiedle Nowiny

28.06.2022 Miasto

Współdziałanie miasta i Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzającej największym rybnickim osiedlem - Nowinami, ma poprawić jakość życia mieszkańców Maroka-Nowin, najludniejszej z 27 rybnickich dzielnic.

 

Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych to od lat narastający problem osiedla Nowiny. Zdj. Wacław Troszka

Dzielnica liczy ponad 17 tys. mieszkańców, z których większość mieszka w osiedlowych blokach i wieżowcach, gdzie jednym z najpoważniejszych problemów jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. Jej zwiększenia od lat domaga się część mieszkańców. Dotąd zasadniczą przeszkodą w budowie nowych parkingów były zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, ale dzięki zaangażowaniu Radosława Knesza, przewodniczącego branżowej Komisji transportu i mobilności rady miasta i współpracy RSM z miastem, udało się za przyzwoleniem rady miasta wprowadzić w planach zagospodarowania niezbędne zmiany.

Plan Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest prosty - w ciągu najbliższych pięciu lat chce ona wybudować łącznie 400 nowych miejsc parkingowych. W pierwszej kolejności, jeszcze w tym roku spółdzielnia chce wybudować dwa duże parkingi przy ul. Chabrowej za blokami nr 14 i 16 oraz 30. Spółdzielnia złożyła stosowne dokumenty w urzędzie miasta i jeśli tylko otrzyma pozwolenia na budowę, ogłosi przetargi na ich budowę. I to od wyników przetargowych rozstrzygnięć, a przede wszystkim od wartości najlepszych ofert będzie zależeć, jak szybko te dwie inwestycje doczekają się realizacji. Co ważne, wiceprezes RSM Marek Newe deklaruje utrzymanie równowagi pomiędzy powierzchnią parkingów a powierzchnią terenów zielonych. Na potrzebę takiej równowagi zwraca też uwagę wspomniany już Radosław Knesz:

- Rybnik musi się rozwijać w sposób, odpowiadający na potrzeby wszystkich mieszkańców. Nie jest to łatwe, ale konieczne jeśli chcemy budować miasto, w którym będzie się dobrze żyć przyszłym pokoleniom. Kluczową sprawą jest więc dbanie o zrównoważony jego rozwój, o ochronę zieleni, a także o budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej i placów zabaw dla najmłodszych - mówi.

Prpozycje zakładające wprowadzenie na ul. Kardynała Kominka radykalnych zmian wywolały wśród części mieszkańców tej części Nowin spore poruszenie. Zdj. Wacław Troszka

Wizerunek dzielnicy ma też odmienić planowana modernizacja ul. Kardynała Kominka. W urzędzie miasta jest właśnie przygotowywany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej jej przebudowy.

- Po niełatwym procesie badań, analiz i konsultacji, również społecznych, udało się przyjąć założenia przebudowy ul. Kard. Bolesława Kominka. Po wysłuchaniu protestujących mieszkańców i przedsiębiorców oraz po konsultacjach z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną w Rybniku i z magistrackim wydziałem dróg zapadła decyzja, że powstanie tam około 40 bardziej bezpiecznych i wygodniejszych miejsc parkingowych, czyli tyle ile jest tam obecnie. Ale będą też nasadzenia drzew i innej roślinności. Ruch na ulicy pozostanie dwukierunkowy, ale przy wykorzystaniu sprawdzonych sposobów zostanie nieco uspokojony. To będzie funkcjonalna, bezpieczna i wysokiej jakości przestrzeń publiczna w samym centrum Nowin. Zresztą taką właśnie rolę pełni ul. Kardynała Kominka wraz ze swoim otoczeniem - podsumowuje radny Knesz. Jak dodaje, na prośbę blisko 400 mieszkańców, prezydent wyraził zgodę na wybudowanie łącznie około 30 nowych miejsc postojowych przy dwóch przedszkolach usytuowanych przy ulicach Chabrowej i Broniewskiego.

Miejsca parkingowe powstaną też przy budowanej właśnie nowej siedzibie Modzieżowego Domu Kultury na końcu ul. ks. Henryka Jośki. Zdj. Wacław Troszka

Kolejna kwestia to budowa nowej tzw. infrastruktury pieszo-rowerowej. W planach miasta jest wybudowanie bądź modernizacja łącznie 5 km ścieżek dla rowerzystów i pieszych co ma niebagatelne znaczenie dla polityki zrównoważonej mobilności w mieście.

- Maroko-Nowiny to dzielnica z ogromnym potencjałem, który jako miasto staramy się z jednej strony wspierać, a z drugiej wykorzystywać, czego najlepszym przykładem jest budowa nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w miejscu dawnej siedziby Szkoły Życia przy ul. Ks. Henryka Jośki. Dostrzegamy potrzeby mieszkańców dzielnicy i staramy się podejmować działania, które poprawią jakość ich życia - mów prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Wacław Troszka

do góry