Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnicki mariaż starego z nowym

Rybnicki mariaż starego z nowym

10.08.2023 Miasto

Trwają roboty związane z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej 23 A na Paruszowcu-Piaskach. Jest on remontowany z użyciem nowych technologii.

Trwają roboty związane z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej 23 A na Paruszowcu-Piaskach. Zdj. ZGM Rybnik

Realizowana od zeszłego roku inwestycja nabiera rozpędu. Opiera się ona o rozwiązania z zakresu budownictwa modułowego - podobnie jak w przypadku wyremontowanej już kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13 - dzięki któremu w istotny sposób ograniczony jest czas budowy, a powstałe mieszkania są nowoczesne.

- Wybrane zamierzenie architektoniczne polega na uzyskaniu efektu „włożenia” nowej bryły, tj. gotowych modułów mieszkalnych w stary budynek, przy zachowaniu ceglanych ścian elewacyjnych budynku - przypomina Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Budynek wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na prowadzenie wszelkich prac remontowych uzyskano zgodę konserwatora - z obowiązkiem zachowania oryginalnej balustrady schodów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą z zachowaniem łuków, szprosów i płycin w drzwiach.

Zakończony został etap związany z rozbiórką poszczególnych stropów, ścian wewnętrznych i dachu. Zdj. M. Koczy

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym osiągnięciu założonych celów technicznych i uwzględnieniu walorów historycznych i architektonicznych obiektu, zwłaszcza jego zabytkowego charakteru.

- Zakończony został etap związany z rozbiórką poszczególnych stropów, ścian wewnętrznych i dachu. Jednocześnie powstawała złożona konstrukcja żelbetowa, której zadaniem jest zabezpieczenie historycznej tkanki budynku, jak i zapewnienie właściwego posadowienia dla modułów mieszkalnych, wyprodukowanych równolegle w zakładzie prefabrykacji. W pierwszej połowie lipca we wnętrzu modernizowanego budynku zamontowano 40 wykonanych na miarę konstrukcyjnych modułów mieszkaniowych. Na ten moment trwa montaż konstrukcji stalowej pod ostatni strop - informuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Złożona konstrukcja żelbetowa ma zabezpieczyć historyczną tkankę budynku i zapewnić właściwe posadowienie dla modułów mieszkalnych. Zdj. ZGM

Prace budowlane za 14 904 000 zł realizuje wybrana w przetargu firma Info-Bud Construction Sp. z o.o. Cała inwestycja, wraz z projektem, niezbędnymi przyłączami, nadzorem branżowym oraz robotami nieuwzględnionymi w projekcie szacowana jest na 16,7 mln zł. W kwocie tej zawiera się dotacja - w 2021 roku miasto podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 7 024 361,80 zł. Warto też dodać, że opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków na ulicy Przemysłowej zostało dofinansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W zmodernizowanym budynku powstanie 10 mieszkań. Zdj. ZGM

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec stycznia. W zmodernizowanym budynku powstanie 10 mieszkań o powierzchni od 50 m2 do 71 m2, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Rybnicki mariaż starego z nowym

10 zdjęć

Trwają roboty związane z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej 23 A na Paruszowcu-Piaskach. Jest on remontowany z użyciem nowych technologii.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry