Strona główna/Aktualności/Miasto/Nowy rok, nowi dyrektorzy

Nowy rok, nowi dyrektorzy

05.09.2022 Miasto

Od 1 września dziewięć szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto ma nowych dyrektorów, a właściwie - dyrektorki, bo konkursy na te stanowiska wygrały wyłącznie panie. Tylko jedna z nich zasiadała wcześniej w fotelu dyrektora.
Warto dodać, że z mapy oświatowych placówek zniknęło niewielkie Przedszkole nr 15 w dzielnicy Boguszowice Osiedle, które pracowało w systemie pięciogodzinnym i nie oferowało wyżywienia.

EWELINA MAJEWELINA MAJ
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

Do II LO uczęszcza 634 uczniów, nad edukacją których czuwa 56 nauczycieli. Ze szkołą jestem związana od 1996 roku. Będąc jej absolwentką, po ukończeniu studiów w 2005 roku, podjęłam w murach II LO pracę jako nauczycielka chemii, a w roku 2019 zostałam jego wicedyrektorem. Z dumą obejmuję stanowisko dyrektora i zamierzam współtworzyć szkołę, która będzie przestrzenią dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, nastawioną na wysoki poziom nauczania oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, tj. kreatywność, krytyczne myślenie i konstruktywne działanie. Dyrektorskie marzenie? Rozbudowa placówki, gdyż nowa sala gimnastyczna i szatnia to fundamentalne potrzeby szkoły.

 

ELŻBIETA OCIEPKAELŻBIETA OCIEPKA
dyrektor Przedszkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, które pozostają pod fachową opieką 8 pedagogów. W zawodzie nauczyciela pracuję od 22 lat, przez 9 lat pełniłam funkcję wicedyrektora. Chciałabym, aby przedszkole nadal było miejscem przyjaznym dziecku i otwartym na współpracę z lokalnym środowiskiem. W swojej pracy chcę zadbać przede wszystkim o to, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pamiętając o jego potrzebach i bezpieczeństwie. Moim planem do realizacji w najbliższym czasie jest remont elewacji budynku wraz z termoizolacją. 

 

SABINA MALGRABSABINA MALGRAB
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w dzielnicy Północ

Zespół tworzą: dwuoddziałowe Przedszkole nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 5, w której uczy się 458 uczniów. Praca w szkole to moja prawdziwa pasja. Wcześniej, od roku 1991, uczyłam języka polskiego w SP nr 24 w Popielowie. Moim priorytetem jest to, by dzieci odkryły swoje mocne strony i rozwijały zainteresowania, a zachęcone sukcesami kontynuowały naukę i rozwój osobisty. Stawiam też na dobrą współpracę z nauczycielami i wszystkimi pracownikami szkoły, ale niezwykle ważna jest dla mnie również rola rodziców uczniów - mam tu na myśli budowanie partnerstwa poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i edukacyjne. „Dzieci rodzą się ze skrzydłami” - pragnę, aby w ZSP nr 5 te skrzydła prawdziwie rozwijały.

 

HALINA OLBORSKAHALINA OLBORSKA
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Golejowie

Zespół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu tworzą: Szkoła Podstawowa nr 29 i Przedszkole nr 33. Od 1 września w szkole uczy się 269 uczniów, natomiast w przedszkolu bawi i uczy się 100 dzieci. W ZSP nr 4 zatrudnionych jest 43 nauczycieli. Pracuję w tej placówce od 30 lat jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Chciałabym, aby ZSP nr 4 rozwijał kreatywność i pasje dzieci oraz by placówka kontynuowała już wdrożone plany i pomysły.

 

LUCYNA KWIATOŃ-SKURALUCYNA KWIATOŃ-SKURA
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Boguszowicach Starych

Zespół tworzą: Przedszkole nr 18, do którego uczęszcza 146 przedszkolaków, oraz Szkoła Podstawowa nr 16, w której uczy się 420 uczniów. W ZSP nr 6 zatrudnionych jest 46 nauczycieli. Ze szkołą i Boguszowicami Starymi związana jestem od 30 lat. Przez ostatnie 10 lat pełniłam w placówce funkcję wicedyrektora. Chciałabym, aby nasz zespół był miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, w którym panuje życzliwość, otwartość i wzajemny szacunek, a wtedy wspólnie zrealizujemy wiele ciekawych projektów, inicjatyw i pomysłów…

 

DOROTA KOWALSKADOROTA KOWALSKA
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Orzepowicach

Zespół tworzą: Przedszkole nr 35, do którego uczęszcza 150 dzieci, oraz Szkoła Podstawowa nr 32, w której uczy się 448 uczniów. Obecnie placówka zatrudnia 54 nauczycieli. Jako nauczyciel języka niemieckiego, angielskiego i geografii, z ZSP nr 7 jestem związana od 2017 roku. Jednakże doświadczenia zawodowe zdobywam od 1999 roku, pracując m.in. 18 lat w gimnazjum. Swoją pracę chciałabym oprzeć na współpracy - począwszy od samej placówki, poprzez kooperację pomiędzy szkołami i instytucjami nie tylko naszego miasta, ale też kraju i Europy.

 

EWA TYL-KORZENIEWSKAEWA TYL-KORZENIEWSKA
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Chwałowicach

Szkoła Podstawowa nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego liczy 288 uczniów i 34 nauczycieli. Swoją przygodę z naszą szkołą (a ściślej z budynkiem szkoły - kiedyś było to Gimnazjum nr 3, a obecnie - SP 35) rozpoczęłam w roku 2000 jako nauczyciel języka angielskiego, a przez ostatnie 6 lat byłam wicedyrektorem tej placówki. Teraz przyszła pora na podjęcie nowego wyzwania, czyli objęcie „dyrektorskiego stołka”. Plany? Integracja, motywacja i rekomendacja, a co dokładnie kryje się za tymi słowami, niech na razie pozostanie moją słodką tajemnicą…

 

KATARZYNA GRYCMAN-WIECZOREKKATARZYNA GRYCMAN-WIECZOREK
dyrektor Przedszkola nr 42 w dzielnicy Maroko-Nowiny

Kolorowe, otwarte i przyjazne dla 150 pociech - tak wyobrażam sobie Przedszkole nr 42. Wraz z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli (14 osób) i doświadczonym personelem zadbamy o przedszkolną edukację, wychowanie i rozwój dzieci, pokazując piękno otaczającego nas świata, tak skomplikowanego i złożonego w dorosłym świecie. Moja droga do stanowiska dyrektora Przedszkola nr 42 była być może nieco nietypowa, ale własna, pełna przekonania o słuszności dokonanych wyborów: ostatnie cztery lata zarządzałam Przedszkolem nr 20 w Boguszowicach Osiedlu, a poprzednio 20 lat byłam nauczycielem w szkole średniej w Wodzisławiu Śląskim.

 

KATARZYNA SIERNYKATARZYNA SIERNY
dyrektor Przedszkola nr 3 w Paruszowcu-Piaskach

W placówce, do której uczęszcza 150 dzieci, pracuje 9 nauczycieli. Od 11 lat pracuję w tym przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, a od dwóch - pełnię funkcję zastępcy dyrektora. W przedszkolu chciałabym stworzyć przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej współpracy z pracownikami i rodzicami. Pragnę, aby dzieci czuły się bezpieczne i z chęcią uczęszczały do naszego przedszkola, ale też, aby rodzice byli zadowoleni, a pracownicy z przyjemnością wykonywali swoje obowiązki.

 

Opracowanie: Sabina Horzela-Piskula

do góry