Regulamin konkursu

29.09.2023 Kultura i rozrywka

Regulamin konkursu organizowanego przez Gazetę Rybnicką, portal rybnicka.eu i facebookowy profil Jeżech z Rybnika

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Gazeta Rybnicka, portal rybnicka.eu i facebookowy profil Jeżech z Rybnika, oraz organizator wydarzenia.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs.
 3. Fundatorem biletu jest organizator wydarzenia.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne za wyjątkiem pracowników
  organizatora. 

Nagrody w konkursie

 1. Nagroda opisana jest na facebooku w poście konkursowym lub na stronie rybnicka.eu w materiale dotyczącym konkursu.
 2. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale nie przysługuje mu w zamian ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda.
 3. Osoba biorąca udział w konkursie wykonuje zadanie konkursowe. 
 4. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenie konkursowe i wybiera zwyciezcę.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie przekazania nagród w
  wiadomości prywatnej poprzez komunikator, mailowo lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia konkursu lub nie rozstrzygania konkursu bez podania przyczyny.
Opracowanie
rybnicka .eu
do góry