Strona główna/Multimedia/Video i podcasty/Trwają konsultacje w sprawie ulicy Kominka

Trwają konsultacje w sprawie ulicy Kominka

22.09.2023 Maroko-Nowiny

Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji - „Rozbudowy ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami”. Jeszcze dziś można zapoznać się z materiałami zawierającymi opis wariantów.

Trwają konsultacje w sprawie modernizacji ulicy Kominka. Zdj. WaT

Koncepcję rozbudowy ulicy Kardynała Kominka w Rybniku na zlecenie Miasta opracowało - w dwóch wariantach - Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski ze Świnnej. 

Celem konsultacji jest wyłonienie optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym wariantu rozbudowy ul. Kardynała Kominka.

Materiały zawierające opis wariantów wraz z koncepcyjnym planem zagospodarowania będą wyłożone do wglądu w dniach 21-22 września w godzinach 11:00-20:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Jośki 41, pok. 216 (I piętro). 

Dokumentacja w wersji elektronicznej jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz w wersji papierowej w siedzibie:

  • Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 109, w godzinach:
  • poniedziałek - środa: od 8.00 do 15.00
  • czwartek: od 8.00 do 17.30
  • piątek: od 8.00 do 12.30
  • Biura Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski przy ulicy Zachodniej 47 w Świnnej (kod pocztowy 34-331) koło Żywca w godzinach:
  • poniedziałek - piątek: od 8.00 do 15.00

Pytania, wnioski i uwagi można kierować w formie elektronicznej na adresy email:

lub w formie pisemnej w siedzibach lub na adresy ww. Centrum Inwestycji i Biura Projektów.

Informacji telefonicznej udzielają:

  • projektant, tel. 889-574-395
  • Urząd Miasta Rybnika, Referat Zarządzania Inwestycjami, tel. 32 43 92 123

Konsultacje będą trwać do 6 października, postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. 

Magistrat informuje, że w uzasadnionych przypadkach - możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych - wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

 
Opracowanie
rybnicka .eu
do góry