Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Zebrzydowice/Rybniczanie wybiorą nowe Rady Dzielnic

Rybniczanie wybiorą nowe Rady Dzielnic

10.02.2023 Miasto

Rybniczanie wybiorą nowych radnych dzielnicowych. W tym roku kończy się kadencja rybnickich rad dzielnic, wybranych w 2019 roku. Dlatego w kwietniu i maju zostaną przeprowadzone wybory, w których mieszkańcy dzielnic wybiorą swoich przedstawicieli na nową, 5-letnią kadencję.

Rybniczanie wybiorą nowe Rady Dzielnic. mapka rybnicka.eu

W pięć kolejnych niedziel kwietnia i maja w poszczególnych dzielnicach odbywać się będą głosowania, w trakcie których wybrani zostaną nowi członkowie rad dzielnic - każda z rad liczyć będzie 15 członków.

Kto może zostać członkiem Rady Dzielnicy?

Kandydatem na członka rady dzielnicy może być osoba stale zamieszkująca na terenie danej dzielnicy, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Kandydatów zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji (Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 109, I piętro) w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów na stronie BIP: Informacje dla kandydatów 

Wybory w dzielnicach

Wybory do rady dzielnicy przeprowadza się w obwodzie głosowania obejmującym obszar dzielnicy. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy danej dzielnicy Rybnika, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terenie tej dzielnicy. Dla prawomocności wyborów Rady wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców dzielnicy, uprawnionych do głosowania.

Szczegóły znajdziesz na stronie BIP: Informacje dla wyborców 

Najważniejsze informacje na temat wyborów do Rad Dzielnic publikujemy na podstronie Wybory do Rad Dzielnic na kadencję 2023 - 2028

Sprawdź terminy dla Twojej dzielnicy:

 • Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice, Meksyk, Golejów, Kłokocin, Maroko-Nowiny:
 • Termin zgłaszania kandydatów:  od 21 lutego do 3 marca br.
 • Termin wyborów:  2 kwietnia.
 •  Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Zamysłów 
 • Termin zgłaszania kandydatów: od 7 do 17 marca br.
 • Termin wyborów:  16 kwietnia
 • Ochojec, Orzepowice, Popielów, Radziejów, Stodoły, Śródmieście
 • Termin zgłaszania kandydatów: od 14 do 24 marca br.
 • Termin wyborów:  23 kwietnia br.
 • Kamień, Niewiadom, Rybnik-Północ, Rybnicka Kuźnia, Wielopole, Zebrzydowice, 
 • Termin zgłaszania kandydatów: od 28 marca do 7 kwietnia br.
 • Termin wyborów:  7 maja br.
 • Smolna
 • Termin zgłaszania kandydatów: od 11 do 21 kwietnia br.
 • Termin wyborów:  21 maja

Lokale wyborcze

 • Boguszowice Osiedle - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Józefa Lompy 6
 • Boguszowice Stare - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława Małachowskiego 44
 • Chwałowice - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic, ul. 1 Maja 51
 • Chwałęcice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 7
 • Golejów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
 • Gotartowice - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików, ul. Ziołowa 3
 • Grabownia - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
 • Kamień -Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, ul. Alojzego Szewczyka 6•
 • Kłokocin - Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39E
 • Ligota-Ligocka Kuźnia -Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Karola Miarki 74•
 • Maroko-Nowiny - Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15A
 • Meksyk - Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42
 • Niedobczyce - Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa Rymera 24A
 • Niewiadom - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Gustawa Morcinka 18
 • Ochojec - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Bernarda Kuglera 8A
 • Orzepowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37D
 • Paruszowiec-Piaski - Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki ul. Wolna 17
 • Popielów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Leopolda Staffa 42A
 • Radziejów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Kręta 20
 • Rybnicka Kuźnia - Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata Konrada Szwedy, ul. Rybacka 55
 • Rybnik-Północ - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. dr Mariana Różańskiego 14A
 • Smolna - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sandlerowej, ul. W. S. Reymonta 69
 • Stodoły - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Zwonowicka 5
 • Śródmieście - Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5
 • Wielopole - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Gliwicka 105
 • Zamysłów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123
 • Zebrzydowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Maksymiliana Buhla 3
Opracowanie
rybnicka .eu
do góry