Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Zamysłów/Zbadają Okrzeszyniec by lepiej chronić zieloną oazę (..)

Zbadają Okrzeszyniec by lepiej chronić zieloną oazę Zamysłowa

08.09.2023 Zamysłów

Cudze chwalicie swego nie znacie... Dla wielu takim nieodkrytym miejscem w Rybniku jest Okrzeszyniec, czyli nieduża oaza zieleni w dzielnicy Zamysłów. Położony z dala od głównych traktów zakątek kryje wiele tajemnic. Stare drzewa, w tym pomniki przyrody, rzadkie gatunki roślin i ptaków. Obecnie na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza, która poprzedzi planowaną rewitalizację znajdujących się na tym terenie stawów paciorkowych.

Okrzeszyniec, zielona oaza Zamysłowa. Zdj. Aleksander Król

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenie całego użytku ekologicznego. Chodzi głównie o wskazanie najbardziej cennych elementów, które należy chronić i im podporządkować dalsze działania na tym terenie.

Czas trwania inwentaryzacji to pełen cykl roczny, począwszy od sierpnia 2023r. do końca września 2024r. Dlatego też w tym okresie pracownicy Pracowni „Żywokost” (z którą miasto podpisało umowę w tej sprawie) będą przeprowadzać badania i obserwacje na terenie całego użytku.

Okrzeszyniec - tutaj można odpocząć. Zdj. Aleksander Król

- Realizacja projektu związana jest z rewitalizacją stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego oraz określeniem zabiegów, którym należy poddać to miejsce - wyjaśnia Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika.

- Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w całym ekosystemie użytku. Działania, które będziemy podejmować w ramach projektu ukierunkowane będą na zapobieganie powstawaniu lub minimalizowaniu negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, a także suszy poprzez zachowanie systemów małej retencji i otworzenie systemów magazynowania wody. Projekt ten przyczyni się też do zachowania i przede wszystkim odbudowy cennych ekosystemów naturalnych i pozytywnie wpłynie na ochronę bioróżnorodności biologicznej - zaznacza Piotr Masłowski.

Realizacja projektu związana jest z rewitalizacją stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego oraz określeniem zabiegów, którym należy poddać to miejsce  - wyjaśnia Piotr Masłowski. Zdj. AK

Całe zadanie związane jest z wykonaniem szeregu dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, która zawierać będzie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami wykonania robót.

Pierwszy etap prac to wspomniana inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku. Kolejnym etapem będzie opracowanie hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz inwentaryzacja geodezyjna, które będą wykonywane równocześnie z inwentaryzacją przyrodniczą. Ostatnim etapem, po podsumowaniu wyników badań i inwentaryzacji, będzie część projektowa, która wskaże w jakim zakresie będą wykonywane prace na terenie użytku. Szacowany termin realizacji projektu to lata 2023 - 2026 r.

Zbadają użytek ekologiczny Okrzeszyniec, by lepiej go chronić. Zdj. AK

Planowane jest aby projekt pod tytułem „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie subregionu zachodniego” zrealizowany był w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027 w tym FST ZIT 2021 - 2027. Beneficjentem projektu oprócz Miasta Rybnika będzie Gmina Miejska Żory, jako lider projektu.

Okrzeszyniec - oaza zieleni

18 zdjęć

Na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza. Poprzedzi ona planowaną rewitalizację znajdujących się na tym terenie stawów paciorkowych.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry