Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Stodoły/W rybnickich Stodołach zasadzono 2500 nowych drzew

W rybnickich Stodołach zasadzono 2500 nowych drzew

16.04.2024 Stodoły

Elektrownia Rybnik i Fundacja Elektrowni Rybnik, działające pod skrzydłami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, włączyły się w 24. edycję projektu „Lasy Pełne Energii”. Wraz z uczniami rybnickiej szkoły oraz Nadleśnictwem Rybnik, pracownicy elektrowni posadzili blisko 2500 młodych sosnowych drzew.

Akcja Elektrowni Rybnik i Fundacji Elektrowni Rybnik miała miejsce 12 kwietnia w rejonie dzielnicy Stodoły. Wraz z rybnickim nadleśnictwem oraz 60 uczniami z Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika, został zasadzony "Las Pełen Energii" z blisko 2500 sadzonek sosny pospolitej. Zebrano również odpady leżące nad brzegiem Zalewu Rybnickiego.


- Akcje sadzenia drzew przez pracowników PGE GiEK w ramach corocznej inicjatywy „Lasy Pełne Energii" są wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności. Wspieramy postawy proekologiczne, aktywizując nie tylko naszych pracowników, ale również uczniów, leśników i mieszkańców do wspólnego dbania o otaczającą nas przyrodę - podkreśla Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

"Lasy Pełne Energii" to flagowy, autorski projekt środowiskowy Grupy PGE, który realizowany jest od 24 lat. Co roku wiosną i jesienią, we współpracy z Lasami Państwowymi, pracownicy PGE, ich rodziny, dzieci, młodzież szkolna, harcerze, sportowcy i przedstawiciele lokalnej społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw.

W Rybniku Stodołach odbyła się akcja
Program ma charakter warsztatowo-edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program promuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Podczas akcji zasadzono blisko 2500 sadzonek sosny pospolitej, Zdj. Departament Komunikacji PGE GiEK
Spółka PGE GiEK w ubiegłym roku zorganizowała akcję "Lasów Pełnych Energii" w lokalizacjach Elektrowni i Kopalni Turów, Elektrowni i Kopalni Bełchatów, Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Opole oraz Elektrowni Rybnik, angażując łącznie blisko 360 uczniów oraz młodych sportowców z lokalnych klubów. W 2023 roku w nadleśnictwach Gryfino, Bełchatów, Rybnik i Kup posadzono w sumie blisko 18 000 nowych drzew, głównie sosen, świerków, buków i dębów, a w przeddzień Światowego Dnia Ziemi w lokalizacji Kompleksu Turów wysprzątano wielohektarowy obszar leśny należący do Nadleśnictwa Pieńsk, zbierając około 300 kg śmieci.

W akcji wzięli udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika, Zdj. Departament Komunikacji PGE GiEK
Każdego roku liczba zaangażowanych wolontariuszy oraz posadzonych drzew rośnie. W 2023 roku w całej Grupie PGE blisko 2 tysiące osób posadziło 110 tysięcy drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku przypada 24. edycja projektu, a uczestnicy akcji planują pobić dotychczasowe wyniki, sadząc jeszcze więcej drzew na terenie całej Polski w dwóch terminach: wiosennym i jesiennym.

W rybnickich Stodołach zasadzono 2500 nowych drzew

14 zdjęć

Elektrownia Rybnik i Fundacja Elektrowni Rybnik, działające pod skrzydłami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, włączyły się w 24. edycję projektu „Lasy Pełne Energii”. Wraz z uczniami rybnickiej szkoły oraz Nadleśnictwem Rybnik, pracownicy elektrowni posadzili blisko 2500 młodych sosnowych drzew.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry