Smolnioki wybierają

21.05.2023 Smolna

Dzisiaj w dzielnicy Smolna wybory do rady dzielnicy. Lokal wyborczy, który będzie otwarty do godz. 20, znajduje się w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Reymonta 69.

Jedyny w dzielnicy Smolna lokal wyborczy, w którym można dzisiaj głosować, mieści się w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Reymonta. Zdj. Wacław Troszka

By wybory były ważne w głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. Wybierając 15-osobową radę dzielnicy każdy głosujący może oddać góra pięć głosów na kandydatów z listy wyborczej.

Dzisiejsze wybory kończą pierwszą turę wyborów dzielnicowych w naszym mieście. Dodatkowe wybory odbędą się w niedzielę 2 lipca w Boguszowicach Starych (od 23 maja można zgłaszać kandydatów), a później w dzielnicy Rybnik-Północ, bo w obu tych dzielnicach w czasie pierwszego głosowania nie przekroczono progu wyborczego, czyli frekwencja wyborcza była niższa od wymaganej.

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry