Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Popielów/W której dzielnicy Rybnika najmłodszy i najstarszy radny (..)

W której dzielnicy Rybnika najmłodszy i najstarszy radny dzielnicowy?

31.05.2023 Popielów

Po Boguszowicach Starych i dzielnicy Rybnik-Północ, Smolna jest trzecią z rybnickich dzielnic, w których ze względu na zbyt małą frekwencję (nie osiągnięto 10-procentowego progu wyborczego) wybory do rady dzielnicy trzeba będzie powtórzyć. Jaka była frekwencja w poszczególnych dzielnicach? Ile wydano kart do głosowania? Jaka była średnia wieku wyborców?

Największą frekwencję odnotowano w Grabowni. Grafika Sebastian Śmieja

W 9 rybnickich dzielnicach wybory dzielnicowe w ogóle się nie odbyły, bo nie zgłoszono tam wymaganej liczby przynajmniej 20 kandydatów. Bez własnego organu samorządowego będzie przez najbliższych pięć lat funkcjonować m.in. Śródmieście oraz największa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, dzielnica Maroko-Nowiny, a także: Gotartowice, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Radziejów i Stodoły.

Najwięcej kart do głosowania wydano w dzielnicy Boguszowice - Osiedle. Grafika Sebastian Śmieja

Po Boguszowicach Starych i dzielnicy Rybnik-Północ, Smolna jest trzecią z rybnickich dzielnic, w których ze względu na zbyt małą frekwencję (nie osiągnięto 10-procentowego progu wyborczego), wybory trzeba będzie powtórzyć. Powtórzone wybory w Boguszowicach Starych odbędą się w niedzielę 2 lipca (trwa przyjmowanie zgłoszeń przez Miejską Komisję Wyborczą funkcjonującą w urzędzie miasta). 

Najmłodszy radny dzielnicowy - 23 lata w dzielnicy Popielów. Grafika Sebastian Śmieja
Największą frekwencję odnotowano w małej Grabowni - 37,61 procent, a następnie w Ochojcu - 32,46 procent. Najwięcej kart do głosowania wydano natomiast w dzielnicy Boguszowice Osiedle - 771.

Najmłodszego radnego dzielnicowego (23 lata) będzie miał Popielów, a najstarszego (73 lata) Golejów.

Wybory w dzielnicach Rybnika

4 zdjęcia

Mieszkańcy dzielnic Rybnika wybierali swoje rady. Nie wszędzie odbyły się wybory, bo nie zgłoszono odowiedniej liczby kandydatów. Z kolei trzem dzielnicom: Boguszowice Stare, Rybnik-Północ i Smolna, nie udało się osiągnąć wymaganej 10-procentowej frekwencji, dlatego wybory zostaną tam powtórzone. Jaka była frekwencja w poszczególnych dzielnicach? Ile wydano kart do głosowania? Jaka była średnia wieku wyborców? Zobacz mapy przygotowane dla nas przez Sebastiana Śmieję.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry