Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Popielów/Średniowieczne dzwony w Popielowie

Średniowieczne dzwony w Popielowie

30.03.2024 Popielów

Na wieży kościoła Trójcy Przenajświętszej w Popielowie oprócz obecnie używanych współczesnych dzwonów, wiszą też dwa stare, niezbyt duże, niepozorne dzwony. Wszystko wskazuje na to, że to najstarsze zachowane dzwony w całej Archidiecezji Katowickiej, bo odlano je w końcu XV wieku, czyli jeszcze w średniowieczu.

Dzwony z końca XV wieku, znajdujące się na wieży kościoła w Popielowie to prawdopodobnie najstarsze zachowane dzwony w całej archidiecezji katowickiej. Zdj. WacławTroszka

Nie są zdobione, ale w górnej części tzw. kloszy cyframi rzymskimi zapisano lata ich powstania. Mniejszy z nich odlano w roku 1486, a większy w 1496. Nie wiemy gdzie je wykonano i jak trafiły do Popielowa. Wiemy, że pierwotnie znajdowały się w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Anny, który na terenie cmentarza w Popielowie wybudowano w roku 1447. W roku 1723 w jego miejscu wybudowano nowy kościół również drewniany. Ten spłonął w roku 1942, prawdopodobnie w wyniku awarii instalacji elektrycznej. Dzwony trafiły później do obecnego, murowanego kościoła wybudowanego w Popielowie w latach 1933-34. Były używane do lat 70. minionego wieku, gdy na wieży kościoła zamontowano trzy duże współcześnie wykonane dzwony, uruchamiane przez elektryczny mechanizm.

Rok odlania dzwonów zapisano w ich górnej części cyframi rzymskimi. Zdj. Wacław Troszka

 

- Dzwony posiadają wyjątkową wartość historyczną oraz artystyczną, są znaczącymi w skali ponadregionalnej zabytkami sztuki ludwisarskiej. Stan zachowania kloszy dzwonów oraz ich koron umożliwia ich renowację, demontaż oraz ekspozycję we wnętrzu kościoła. Dodatkowo nowe serca dzwonów, przywróciłyby im w pełni walory użytkowe i pozwoliły wyeksponować stare, oryginalne serca wraz z dzwonami - mówi dr Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

Oba stare dzwony w marcu roku 2020 zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Teraz proboszcz parafii ks. dr Adam Tondera postanowił je odrestaurować i wyeksponować we wnętrzu kościoła.

Proboszcz popielowsko-radziejowskiej parafii ks dr Adam Tondera zamierza wyeksponować cenne, średniowieczne dzwony we wnętrzu kościoła. Zdj. Wacław Troszka 

Owa ekspozycja dzwonów będzie możliwa  po wykonaniu drewnianej konstrukcji, na której zostaną one zawieszone. Będzie ona dostosowana do ich wieku, więc będzie podobna do konstrukcji używanych w średniowieczu do mocowania dzwonów. Będzie zatem miała charakterystyczne dębowe jarzma, ujęte w kute cybanty. Co ważne, pozwoli ona też na używanie tych dzwonów przy wyjątkowych okazjach. Parafia złożyła już w urzędzie miasta wniosek o dotację z budżetu miasta na prace konserwatorskie. (WaT)

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry