Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Ochojec/Rybniczan wciąż ubywa. W której dzielnicy najwięcej?

Rybniczan wciąż ubywa. W której dzielnicy najwięcej?

11.01.2023 Boguszowice Osiedle

O 1.115 osób zmalała w ubiegłym roku liczba stałych mieszkańców Rybnika. W ostatnim dniu 2022 roku było nas 124.305. Osób zameldowanych na pobyt czasowy było tego dnia 1.943.

Rybniczan wciąż ubywa.

Jeśli chodzi o spadek i wzrost liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic to jest właściwie pół na pół, bo w 13 dzielnicach ubyło łącznie 1.671 stałych mieszkańców, a w 14 przybyło ich łącznie 556. To znacząca zmiana, bo w roku 2021 mieszkańców przybyło tylko w pięciu dzielnicach (łącznie 181).

Nowością jest też największy w skali miasta spadek liczby mieszkańców Śródmieścia. W roku 2022 ubyło ich aż 470 (7,25 proc.), podczas gdy w największych jeśli chodzi o liczbę mieszkańców dzielnicach: Maroku-Nowinach - 256; Niedobczycach - 225 i w Boguszowicach-Osiedlu - 186.

W ostatnim dniu ubiegłego roku Śródmieście miało 6.013 stałych mieszkańców.

W latach wcześniejszych Śródmieście najwięcej traciło procentowo, ale w liczbach bezwzględnych najwięcej traciły wymienione powyżej duże dzielnice. W ostatnim dniu ubiegłego roku Śródmieście miało 6.013 stałych mieszkańców. Z drugiej strony to właśnie dzielnica centralna ma najwięcej - 257 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy; Maroko-Nowiny - 235; Niedobczyce - 200, a Boguszowice-Osiedle 163.

Najmniejszą dzielnicą Rybnika pozostają Stodoły, które 31 grudnia miały 567 stałych mieszkańców.

Oto liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic:

na plusie:

 • Chwałęcice - 1.841 (przybyło 2);
 • Golejów - 2.344 (+36);
 • Grabownia - 782 (+12);
 • Kamień - 4.341 (+38);
 • Kłokocin - 2.562 (+48);
 • Ligota-Ligocka Kuźnia - 3.992 (+2);
 • Meksyk - 2.534 (+11);
 • Niewiadom - 4.456 (+136);
 • Orzepowice - 3.692 (+39);
 • Radziejów - 1.809 (+1);
 • Rybnik-Północ - 6.879 (+110);
 • Wielopole - 1.948 (+30);
 • Zamysłów - 3.635 (+42);
 • Zebrzydowice - 3.379 (+49)

na minusie:

 • Boguszowice-Osiedle - 9.465 (ubyło 186);
 • Boguszowice Stare - 7.282 (-98);
 • Chwałowice - 6.576 (-108);
 • Gotartowice - 3.559 (-61);
 • Maroko-Nowiny - 16.552 (-256);
 • Niedobczyce - 11.432 (-225);
 • Ochojec - 2.124 (-2);
 • Paruszowiec-Piaski - 4.115 (-46);
 • Popielów - 3.189 (-40);
 • Rybnicka Kuźnia - 3.260 (-20);
 • Smolna - 5.977 (-156);
 • Stodoły - 567 (-3);
 • Śródmieście - 6.013 (-470)

Opracowanie WaT

do góry