Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Ochojec/Rozkład jazdy autobusów w Rybniku na nowy rok. Zmiany w (..)

Rozkład jazdy autobusów w Rybniku na nowy rok. Zmiany w kursach od 16 stycznia

11.01.2023 Boguszowice Osiedle

Pasażerów Komunikacji Miejskiej w Rybniku czekają zmiany. Nowy rozkład jazdy autobusów w Rybniku zacznie obowiązywać od 16 stycznia. 

Nowy rozkład jazdy autobusów w Rybniku zacznie funkcjonować od 16 stycznia. Zdj. UM

Od 16 stycznia Komunikacja Miejska Rybnik wprowadza korektę rozkładów jazdy, obejmującą linie 13, 14, 15, 16, 27, 32, 33, 34, 45, 46, 46A, 48 i 51. 

W większości przypadków korekty mają charakter kilkuminutowych przesunięć, związanych z dokonywaniem przesiadek lub poprawą obsługi pasażerskiej.

Na czym polegają najważniejsze zmiany? 

 • W odpowiedzi na wnioski pasażerów skorygowana została obsługa wieczornej zmiany w kopalni Chwałowice linią 15 oraz rozwozy z centrum handlowego Galeria Śląska przy kąpielisku Ruda po godzinie 20:00.
 • Równocześnie skomunikowany został ciąg między Golejowem a Chwałowicami i Boguszowicami w godzinach wieczornych oraz umożliwiono przesiadki z linii 52 na linię 48 w kierunku Nowin po 22:00.
 • Kilkuminutowe korekty na linii 34 wynikają z chęci lepszego dopasowania do zmienionych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego rozkładów jazdy w kierunku Gliwic.
 • Na wniosek gminy Lyski obsługą komunikacyjną objęty został odcinek Zwonowice - Lyski, zapewniając tym samym dostępność gminy Lyski w weekendy.
 • Pozostałe korekty minutowe wynikają z chęci unikania dużych przerw pomiędzy kursami autobusów lub mają na celu zmniejszenie ryzyka opóźnień.
 • Bardzo ważną zmianą jest uzupełnienie obsługi Ochojca w niedzielne poranki poprzez likwidację kilkugodzinnej dziury pomiędzy kursami.

- Niewielkie ograniczenia, które są wprowadzane na wybranych liniach, wynikają z konieczności gospodarnego wydatkowania środków - zapewnia Łukasz Kosobucki, prezes spółki Komunikacja Miejska Rybnik. - Likwidacji ulegają kursy lub ich fragmenty cieszące się najmniejszym zainteresowaniem lub też te kursy w godzinach szczytu, których napełnienia są wyraźnie niższe niż w porównywalnych kursach w godzinach szczytu. Część ograniczeń dotyczy wyłącznie dni wolnych od nauki szkolnej, kiedy zapotrzebowanie na przewozy w ujęciu całkowitym znacznie spada - dodaje.

Nowy rozkład jazdy autobusów w Rybniku. Wykaz zmian obowiązujący od 16 stycznia

Zmiany w dni robocze

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z Boguszowic z godziny 20:04 zostaje przesunięty na 19:47

Linia 14

 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 20:26 zostaje przesunięty na 20:16
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 19:11 zostaje przesunięty na 19:26

Linia 15

 • Kurs z Boguszowic z godziny 21:12 zostaje przesunięty na 21:08
 • Kurs z Chwałowic z godziny 22:06 zostaje przesunięty na  22:11

Linia 16

 • Kurs z godziny 6:55 zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 14:35 zostaje przesunięty na godzinę 14:45
 • Kurs z godziny 15:00 zostaje przesunięty na godzinę 15:15
 • Kurs z godziny 15:23 ulega likwidacji

Linia 24

 • Kurs z godziny 6:57 z Paruszowca zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 8:10 z Niewiadomia zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 14:32 z Paruszowca zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 15:28 z Niewiadomia zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)

Linia 27

 • Kurs z Lysek z godziny 15:20 zostaje przesunięty na 15:25 z Lysek
 • Kurs z Lysek z godziny 19:52 będzie kursował wyłącznie w dni robocze szkolne
 • Kurs z Gaszowic z godziny 20:10 będzie kursował wyłącznie w dni robocze szkolne

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:00 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności - Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z Placu Wolności z godziny 20:22 zostaje przesunięty na 20:30
 • Kurs z Placu Wolności z godziny 21:12 zostaje przesunięty na 21:17

Linia 33

 • Kurs ze Świerklan z godziny 19:53 zostaje przesunięty na 20:08

Linia 34

 • Kurs z Rybnika z godziny 6:11 zostaje przesunięty na 6:13
 • Kurs z Rybnika z godziny 13:53 zostaje przesunięty na 13:55
 • Kurs z Rybnika z godziny 15:23 zostaje przesunięty na 15:25
 • Kurs z Rybnika z godziny 16:53 zostaje przesunięty na 16:55
 • Kurs z Wilczy z godziny 6:49 zostaje przesunięty na 6:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 8:48 zostaje przesunięty na 8:52
 • Kurs z Wilczy z godziny 12:48 zostaje przesunięty na 12:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 14:48 zostaje przesunięty na 14:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 16:18 zostaje przesunięty na 16:21
 • Kurs z Wilczy z godziny 17:48 zostaje przesunięty na 17:51

Linia 45

 • Kurs z godziny 8:05 z Kłokocina będzie przesunięty na 8:00 i realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 8:59)
 • Kurs z godziny 9:10 ze Zwonowic będzie realizowany o 9:00 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 10:05 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 11:04)
 • Kurs z godziny 11:50 ze Zwonowic będzie realizowany w wydłużonej relacji Lyski - Zwonowice - Chwałęcice - Śródmieście - Gotartowice - Kłokocin i w zmienionej godzinie - z Lysek o 11:25 (odjazd ze Zwonowic 11:35)
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 11:07 zostaje przesunięty na 10:42
 • Kurs z godziny 11:55 z Kłokocina zostaje przesunięty na 11:40 i będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 12:39)
 • Kurs z godziny 13:00 ze Zwonowic będzie realizowany o 12:50 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:44 z Boguszowic Starych do Kłokocina zostaje przesunięty na godzinę 16:48

Linia 46

 • Kurs z Boguszowic z godziny 17:26 ulega likwidacji (w jego miejsce zostanie zrealizowany kurs linii 46A)

Linia 46A

 • Zmieniona zostaje trasa - w Śródmieściu autobus zostanie skierowany do przystanku Śródmieście Sąd (zamiast do Chrobrego), w trasie powrotnej autobus będzie rozpoczynał trasę przy Sądzie (zamiast na 3-go maja) - godziny przejazdów na podstawowej części trasy (Boguszowice - Meksyk Kamyczek oraz Policja - Boguszowice) nie ulegają zmianie
 • Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs o 17:26 z Boguszowic (w miejsce kursu linii 46)

Linia 48

 • Kurs z Boguszowic z godziny 22:16 zostaje przesunięty na 22:21

Linia 51

 • Kurs z godziny 7:26 z przystanku Gotartowice zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z Gotartowic z godziny 15:11 ulega likwidacji
 • Kurs z Gotartowic z godziny 15:31 zostaje przesunięty na 15:26
 • Kurs w dworca autobusowego z godziny 15:45 ulega likwidacji na odcinku od dworca autobusowego do Gotartowic, na odcinku od Gotartowic do dworca autobusowego będzie realizowany w obecnym planie (odjazd z przystanku Gotartowice 16:06)

Zmiany w soboty

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 14

 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności

Linia 28

 • Kurs z Rydułtów z godziny 5:00 ulega skróceniu, pojedzie w relacji Rydułtowy - Rybnik Śródmieście Policja
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 13:20 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 21:20 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 6:15 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 14:10 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 22:13 ulega likwidacji

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:05 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności - Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (pięć minut wcześniej - obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 45

 •  Kurs z godziny 12:55 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 13:54)
 • Kurs z godziny 14:20 ze Zwonowic będzie realizowany o 14:10 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:35 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 17:34)
 • Kurs z godziny 17:50 ze Zwonowic będzie realizowany o 17:40 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 21:00 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 21:59)
 • Kurs z godziny 22:15 ze Zwonowic będzie realizowany o 22:05 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)

Zmiany w niedziele

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z godziny 6:18 ulega likwidacji (obsługę Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 14

 • Nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności
 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 6:18, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności

Linia 28

 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 5:30 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 13:20 ulega likwidacji
 • Kurs z Rydułtów z godziny 20:50 ulega skróceniu, pojedzie w relacji Rydułtowy - Rybnik Śródmieście Policja
 • Kurs z Paruszowca z godziny 6:15 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 14:10 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 22:13 ulega likwidacji

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:05 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności - Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (pięć minut wcześniej - obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z godziny 6:45 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności - Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 7:08 (pięć minut później - obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 45

 • Kurs z godziny 12:55 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 13:54)
 • Kurs z godziny 14:20 ze Zwonowic będzie realizowany o 14:10 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:35 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 17:34)
 • Kurs z godziny 17:40 ze Zwonowic będzie realizowany jako wydłużony w planie przesuniętym, tj. o 17:40 z Lysek (od Zwonowic 10 minut później)
 • Kurs z godziny 21:00 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 21:59)
 • Kurs z godziny 22:15 ze Zwonowic będzie realizowany o 22:05 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie).

(OR)

do góry