Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Niewiadom/Trylinkę zastąpi asfalt. Niewiadomska z dofinansowaniem

Trylinkę zastąpi asfalt. Niewiadomska z dofinansowaniem

09.02.2023 Niewiadom

Zbudowana w części z trylinki ulica Niewiadomska w końcu doczeka się remontu. Rybnik otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 3,4 mln zł na przebudowę ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta.

Rybnik otrzymał dofinansowanie na remont ulicy Niewiadomskiej. Zdj. Michał Koczy

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się ulicą Niewiadomską na terenie Rybnika. Obecnie droga nie posiada chodników, a oświetlenie jest szczątkowe. Nawierzchnia drogi znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym, częściowo jest zbudowana z trylinki.

Droga częściowo zbudowana jest z trylinki. Zdj. Michał Koczy

Wszystkie te elementy sprawiają, że bezpieczeństwo i komfort korzystających odbiegają od współcześnie przyjętych standardów. Za realizacją inwestycji przemawia też brak całościowego systemu odwodnienia drogi, co ma m.in. negatywne aspekty środowiskowe i powoduje ryzyko podtapiania terenów położonych najniżej.

W ramach inwestycji przebudowie poddany zostanie cały odcinek ul. Niewiadomskiej (droga gminna) o długości 893 m znajdujący się w zarządzie Miasta Rybnika. Oprócz wzmocnienia podbudowy i wymiany nawierzchni jezdni, zaplanowano także budowę na całym odcinku drogi jednostronnego chodnika o szerokości 1,5-2 m, budowę utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m, a także budowę odwodnienia oraz nowego oświetlenia.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024.

Realizacja zadania zaplanowana jest w latach 2023-2024. Całość inwestycji kosztować ma 6 781 902,00 zł, dotacja obejmuje więc 50% kosztów. Dofinansowanie Miasto otrzymało w konkursie na dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2023.

- Rybnik nie ustaje w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych, które odciążają budżet miasta w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Warto dodać, że szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach konkursu ma także drugi ze złożonych projektów. Chodzi o zadanie „Rozbudowa ul. Sportowej w Rybniku na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka”, które aktualnie znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej w kategorii dróg powiatowych - komentuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry