Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Niewiadom/Kopalnia Ignacy pod skrzydłami województwa?

Kopalnia Ignacy pod skrzydłami województwa?

15.12.2023 Niewiadom

Na najbliższej sesji rady miasta, rybniccy radni podjąć mają uchwałę intencyjną dotyczącą wspólnego prowadzenia z Województwem Śląskim Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. W jakim celu? Chodzi m.in. o dofinansowanie Hoyma.

 Kopalnia Ignacy pod skrzydłami województwa? Zdj. UM

Powstała w 1792 roku kopalnia Hoym - czyli mająca dziś status instytucji kultury Zabytkowa Kopalnia Ignacy, jest jedną z najstarszych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Z początkiem października miasto zwróciło się do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania bieżącej działalności placówki. Efektem tych działań jest deklaracja woli rozpoczęcia rozmów o prowadzeniu kopalni jako wspólnej instytucji kultury Samorządu Województwa Śląskiego i Miasta Rybnika. Stosowna umowa miałaby być podpisana na 5 lat.

- Zabytkowa Kopalnia Ignacy od lat jest częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, co świadczy o jej niekwestionowanej pozycji i znaczeniu w przemysłowej historii nie tylko Rybnika, ale i całego regionu - zaznacza Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

- Podjęte przez nas starania o dofinansowanie uzasadnia ponadregionalny charakter działalności kopalni, związany z dokumentowaniem dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej - dodaje prezydent.

W kopalni można podziwiać zabytkową parową maszynę na chodzie. Zdj. Aleksander Król

W 2021 roku rybnicki obiekt dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH - European Route of Industrial Heritage - największej w Europie sieci współpracy zabytków techniki dostosowanych do potrzeb turystyki i kultury. Obecnie na listę jest wpisanych dziesięć zabytków z Polski. Zabytkowa Kopalnia Ignacy to jedyny zabytek techniki z subregionu zachodniego województwa śląskiego wpisany na tę prestiżową listę.

W 2022 roku pogórniczy kompleks został laureatem głównej nagrody w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną.

W listopadzie 2023 roku kopalnia została członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej, której celem jest kreowanie wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.

Kopalnia Ignacy już pod parą

20 zdjęć

4 czerwca pełną parą, w docelowym kształcie ruszyła Zabytkowa Kopalnia "Ignacy" w Niewiadomiu. Największą jej atrakcją poza odnowionymi i częściowo zmodernizowanymi kopalnianymi zabudowaniami, jest nowoczesna, interaktywna w dużej części wystawa "Wiek Pary", której najważniejszym i największym eksponatem jest uruchomiona ponownie po latach parowa maszyna wyciągowa szybu Kościuszko. To jedna z dwóch czynnych maszyn parowych tego typu na całym Śląsku.

Wiek pary - multimedialna ekspozycja w Kopalni Ignacym

Niewiele już pozostało na Górnym Śląsku miejsc, w których można dotknąć historii. Zabytkowa Kopalnia Ignacy z pewnością należy do jednych z nich. To tu możemy zobaczyć maszyny, które jeszcze kilka lat temu przyczyniały się do sprawnej działalności kopalni, a dziś odeszły do lamusa. Wieże szybowe, parowe maszyny wyciągowe, budynek nadszybia i sprężarkownia - już same nazwy brzmią intrygująco. Atrakcją dla zwiedzających jest możliwość wspięcia się na wieżę ciśnień o wysokości 46 metrów.
Bogata oferta Zabytkowej Kopalni Ignacy sprawia, że zarówno najmłodsi, jak i ci sporo starsi znajdą tutaj coś dla siebie. W kopalnianym kompleksie zwiedzać można: wystawę stałą ''Wiek pary'' w nadszybiu Szybu Kościuszko, maszynę parową w maszynowni Szybu Kościuszko, Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA czyli małe centrum nauki z marką Centrum Nauki Kopernik, maszynownię szybu Głowacki, industrialny plac zabaw oraz wieżę widokową, z tarasu której, z wysokości około 46 metrów, można podziwiać panoramę Rybnika, Radlina i Wodzisławia Śląskiego, a przy dobrej pogodzie zobaczyć pasma górskie Sudetów, Beskidów, a nawet Tatr.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry