Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Niedobczyce/Rybnickie hospicjum bez wykonawcy

Rybnickie hospicjum bez wykonawcy

27.01.2023 Niedobczyce

Urząd miasta zdecydował się jednak odstąpić od umowy z Wrocławską firmą budującą, a właściwie niebudującą hospicjum w Niedobczycach. Powody są oczywiste, to duże opóźnienie w realizacji inwestycji i brak postępu prac na placu budowy.

Tak dzisiaj wygląda plac budowy rybnickiego hospicjum. Inwestycję zrealizowano tylko w 10 proc. Zdj. Wacław Troszka
Nie pomogło podpisanie w grudniu z głównym wykonawcą, na jego życzenie, aneksu finansowego, zwiększającego cenę budowy o 4 mln, 231 tys. zł, czyli z przetargowej wartości 27 mln 144 tys. zł do kwoty 31 mln 375 tys. zł. Na placu budowy nic się nie zmieniło; prac budowlanych nie wznowiono. W tej sytuacji 24 stycznia zdecydowano o odstąpieniu od umowy łączącej magistrat z firmą z Wrocławia.
- Z uwagi na odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, naliczymy kary umowne w wysokości 20% wartości zadania tj. nieco ponad 6,2 mln zł - wyjaśnia Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji Urzędy Miasta Rybnika. - Zobowiązaliśmy wrocławską firmę do wykonania inwentaryzacji zrealizowanej części prac budowanych. Będzie to podstawą do końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą i jego podwykonawcami - dodaje dyrektor Hawel.
Jak informuje magistrat miasto zapłaci głównemu wykonawcy za faktycznie wykonane prace uwzględniając jego umowy z podwykonawcami. Jeśli jednak firma z Wrocławia nie rozliczy się ze swoimi podwykonawcami, miasto zapłaci za wykonane roboty zgłoszonym i zatwierdzonym podwykonawcom.
Po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i po zaktualizowaniu niezbędnej dokumentacji oraz kosztorysów miasto ogłosi przetarg na dokończenie budowy hospicjum.
Gdy jesienią 2021 roku rozstrzygano przetarg na budowę hospicjum zakładano, że zakończy się ona w tym roku. Dzisiaj wiadomo już, że jest to zwyczajnie niemożliwe, bo jak ocenia Jacek Hawel, inwestycja została dotąd zrealizowana w ledwie 10 proc.
Wacław Troszka

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry