Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Maroko-Nowiny/Porozmawiajmy o rybnickich drzewach

Porozmawiajmy o rybnickich drzewach

10.06.2024 Miasto

Jak pomóc drzewom w mieście? Na to i inne pytania postara się odpowiedzieć specjalistka dr hab.  Marzena Suchocka podczas spotkania, jakie zaplanowano 11 czerwca o 13.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rybnicki buk Viktoria. Zdj. A. Król

Na spotkanie organizowane przez Urząd Miasta Rybnika zaproszeni są wszyscy mieszkańcy oraz sympatycy drzew. Tematyka dotyczyć będzie zasad pielęgnowania oraz ochrony drzew. Mowa będzie o ich cięciu w różnych fazach rozwoju (drzewa młode i dojrzałe) oraz o pielęgnacji tzw. drzew weterańskich, które mogą mieć cechy sędziwości (dziuple, wypróchnienia), ale niekoniecznie są stare.

Tego samego dnia dr Suchocka przeprowadzi również warsztaty dla miejskich urzędników w zakresie prawidłowego sadzenia drzew w mieście, w tym w miejscach zabetonowanych.

Drzewa miejskie są majątkiem trwałym miasta. Ich dobrostan ma decydujący wpływ na jakość życia w mieście. Dlatego też tak ważne jest, aby je chronić, by mogły istnieć w środowisku miejskim. Pretekstem do zainteresowania mieszkańców tą tematyką jest obchodzony 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Dr hab. inż. Marzena Suchocka jest architektem krajobrazu, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, specjalistką ochrony drzew w inwestycjach, wyceny wartości odtworzeniowej drzew oraz usług ekosystemowych.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry