Strona główna/Gazeta Rybnicka/Dzielnice Rybnika/Kamień/Tężnia w Kamieniu otwarta od Wielkiej Soboty

Tężnia w Kamieniu otwarta od Wielkiej Soboty

29.03.2024 Kamień

Od Wielkiej Soboty (30 marca) rybniczanie będą mogli już korzystać z nowo otwartej tężni solankowej w ośrodku rekreacyjnym w Rybniku-Kamieniu. Prognozy pogody na Wielkanoc są optymistyczne - spodziewamy się słońca i wysokiej, sięgającej 20 stopni C temperatury, odwiedziny w ośrodku mogą być więc doskonałym sposobem spędzenia świątecznego czasu.

Tężnia w Kamieniu otwarta od Wielkiej Soboty

Budowa tężni została ukończona 18 marca. Potem nastąpił rozruch technologiczny, rozpoczęły się też procedury odbiorowe. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku dopuścił obiekt do użytkowania, nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby samemu przekonać się, jak tężnia wygląda i funkcjonuje.

To z pewnością będzie jedna z większych atrakcji Ośrodka w Kamieniu. Tężnia ulokowana jest malowniczo wśród drzew, w pobliżu stawu. Składa się z czterech segmentów zbudowanych z impregnowanego solanką drewna modrzewiowego, wyłożonych tarniną i zasilanych solanką z Zabłocia. Segmenty połączone są drewnianą pergolą zacieniającą tworząc harmonijną całość. 

Pod powierzchnią ziemi ulokowana została część technologiczna tężni wraz z dwoma zbiornikami na solankę o pojemności 10 tys. dm3 każdy, a także przyłączami niezbędnymi do uruchomienia gastronomii.

Ciągi piesze wyłożone zostały kostką brukową i deskami kompozytowymi. Zadbano o ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady.

Nowy lokal gastronomiczny przy tężni w Kamieniu

Równolegle do prac budowalnych, MOSiR Rybnik wyłonił w przetargu firmę prowadzącą gastronomię w ośrodku. Dzierżawca terenu postawi przy tężni okrągły pawilon, w którym działać będzie lokal gastronomiczny.

Atrakcyjność miejsca podnoszą trap oraz pływający pomost. Część linii brzegowej stawu zabezpieczono estetycznymi balustradami, a część - kamienno-stalowymi gabionami. Wykonano też nasadzenia roślinności ozdobnej. Tężnia i otaczający ją teren zostały oświetlone latarniami i punktami świetlnymi w technologii LED, wizualnie nawiązującymi do oświetlenia w Ośrodku. Tężnia objęta została monitoringiem wizyjnym.

Kamień - Reaktywacja

Tężnia jest elementem przedsięwzięcia Kamień - Reaktywacja, który wygrał głosowanie mieszkańców na projekt ogólnomiejski w budżecie obywatelskim na rok 2023. Wcześniej w ramach projektu powstały:

  • dwa boiska do siatkówki plażowej,
  • unikalny w skali kraju tor przeszkód TOP 100 OCR,
  • trampoliny, huśtawka i karuzela.

- Mimo „odchudzenia” projektu, wszystkie strategiczne elementy inwestycji zostały zachowane - podkreślili autorzy „Kamienia Reaktywacji” na profilu projektu w mediach społecznościowych.

Zgłoszony w 2022 roku przez społeczność dzielnicy Kamień projekt poparło 3563 rybniczan i rybniczanek. Przedsięwzięcie zakładało zaprojektowanie i wykonanie w Ośrodku w Kamieniu czterech stref wypoczynku i aktywności fizycznej. Założony w projekcie koszt zadania wynosił 3,595 mln zł. Realizacją zadania zajął się MOSiR Rybnik. W marcu 2023 r. został ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj. Postępowanie zostało jednak unieważnione. Wpłynęły dwie oferty, z których tańsza przekraczała budżet zadania o blisko 1,3 mln zł. Samorząd Rybnika w porozumieniu z autorami projektu podjął decyzję o zmniejszeniu jego zakresu. Pierwotnie tężnia miała się składać z sześciu segmentów, budowa pawilonu gastronomicznego też byłaby po stronie samorządu. Zakładano trzy boiska do siatkówki z plażowej, wraz z trybunami na 100 osób, poczwórną trampolinę dla dzieci, remont chodnika wzdłuż siłowni. To zadanie MOSiR zrealizuje z własnego budżetu.

W drugim postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przekroczyły budżet inwestycji o 0,5 mln zł. Prezydent Miasta Rybnika oraz Rada Miasta Rybnika podjęli decyzję o wyasygnowaniu brakującej kwoty z budżetu miejskiego. Dzięki temu 10 lipca 2023 r. MOSiR Rybnik zawarł z wykonawcą generalnym, firmą PPUH Trex-Hal z Rybnika umowę, z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r. Pracami projektowymi zajęło się Studio Architektury Bober z Rydułtów, a Głównym Projektantem został Waldemar Bober. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszystkie boiska wraz z infrastrukturą, tor OCR oraz place zabaw. Wszystkie urządzenia zostały przekazane do użytku.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz kłopoty z dostępnością tarniny termin został wydłużony do 18 marca br. Ten termin został dotrzymany. W 2024 roku zrealizowano ostatni etap inwestycji, czyli wykonano tężnię, instalacje pod pawilon handlowy, pomost pływający, zagospodarowano teren wraz z elementami małej architektury, oświetleniem oraz nasadzeniem roślin. Następnie uruchomiono procedury odbiorowe oraz złożono dokumentację do PINB Rybnik. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku dopuścił tężnię do użytkowania. Wartość inwestycji wyniosła 4 084 131,35 zł.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry