Strona główna/Aktualności/Zdrowie/Profilaktyka jodowa w Rybniku na wypadek wystąpienia (..)

Profilaktyka jodowa w Rybniku na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego

20.10.2022 Zdrowie

Miasto opracowało system dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Rybnika. Tabletki jodku potasu mają zostać wydawane mieszkańcom tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

 Profilaktyka jodowa. Zdjęcie ilustracyjne pixabay

Podkreślam, że podejmujemy działania prewencyjne. Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa, stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki - tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Jeśli do takiego zdarzenia doszłoby, będzie ono komunikowane w mediach ogólnopolskich i lokalnych, a informacje pojawią się także w miejskiej aplikacji i w miejskim systemie sms po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tabletki zawierające wysokie stężenie stabilnego jodu powinny zostać podane osobom przebywającym na zagrożonym terenie w przypadku uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu na skutek awarii elektrowni jądrowej.

Tabela. Dawkowanie w zależności od wieku osoby przyjmującej

Grupa ryzyka Ilość stabilnego jodu Liczba podawanych tabletek
Noworodki (do 1 miesiąca życia) 12,5 mg jodu ¼ tabletki
Niemowlęta od 1 miesiąca i dzieci do 3 roku życia 25 mg jodu ½ tabletki
Dzieci od 3 lat do 12 roku życia 50 mg jodu 1 tabletka
Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli do 60 roku życia  (w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią) 100 mg jodu 2 tabletki

 

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin) - czytamy w rządowej broszurze informacyjnej na temat profilaktyki jodowej.

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem - jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/ opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny. Podział tabletki dla osoby nieletniej należy do obowiązku rodzica lub opiekuna prawnego.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego broszurą, w której znaleźć można informacje o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu, zasadach dawkowania, czasie podania leku oraz środkach ostrożności.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów!

W Rybniku uruchomionych zostanie trzydzieści punktów dystrybucji preparatu jodowego w placówkach oświatowych na terenie miasta (w oparciu o dzielnice). Wydawanie preparatu będzie odbywać się także w punktach zamkniętych, tj. szpitalach (wyłącznie pacjenci szpitala i pracownicy). Uwaga! Obecnie punkty są nieczynne!

W sytuacji zagrożenia po preparat powinien zgłosić się pełnoletni przedstawiciel gospodarstwa domowego, który otrzyma ilość tabletek odpowiadającą zapotrzebowaniom jego całego gospodarstwa domowego. Dostępna w Rybniku liczba tabletek z jodkiem uwzględnia także osoby, które w mieście są przejazdem.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie Miasta Rybnika TUTAJ

 

Procedura wydawania preparatów jodowych będzie uruchomiona tylkow przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego!

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika

Materiał Urzędu Miasta Rybnika

do góry