Strona główna/Aktualności/Ukraina/DIIA.PL - ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ (..)

DIIA.PL - ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВОЄННИХ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

07.09.2022 Ukraina

У липні цього року Польща повідомила Європейську Комісію про створення для воєнних біженців з України нового електронного доку мента Diia.pl (Дія ПЛ), який є підтвердженням їх легаль ного перебування на тери торії Республіки Польща. Окрім підтвердження особи та свого статусу документ робить можли вим легальне переміщення таких осіб в межах Шенгенської зони і її зовнішніх кордонів. Попри простоту, на перший погляд, отримання доку мента та його функціонал у багатьох все-таки викликає безліч питань, на які постараюсь від повісти в цій публікації.

Mykhailo Solovienko

Diia.pl доступний для усіх громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у звязку з бойовими діями і отримали PESEL зі статусом UKR та довірений профіль. Для того, щоб отримати документ, потрібно мати смарт фон з доступом до Інтернету та операційною системою Android (від версії 6.0) або IOS (від 13.0 та вище). Першим кроком в отриманні до кумента є встановлення додатка mObywatel. Він доступний в магазинах Google Play або App Store. Після завантаження потрібно відкрити додаток і вибрати на головному екрані «Дода ти Дія пл». Ознайомившись з інформацією про програму потрібно прийняти положення та по літику конфіденційності й натиснути «Далі». Наступним кроком потрібно ввести назву сво го телефону, щоб у майбутньому в разі втрати смартфону можна було заблокувати доступ до власних персональних даних. Далі потрібно встановити пароль для самої програми. П’ятий і найважливіший етап - етап ідентифікації особи за допомогою довіреного профілю, в якому вам потрібно ввести логін і пароль свого довірено го профілю. Якщо ви не пам’ятаєте свого паро ля, то на сайті довіреного профілю (pz.gov.pl) в меню авторизації можна вибрати «Не пам’ятаю пароль» і за допомогою e-mail, прив’язаного до довіреного профілю, відновити його. Натиснув ши «Далі» на ваш номер телефону прийде SMS повідомлення з одноразовим кодом доступу, який потрібно ввести в пустому полі. Все! До кумент Diia.pl доступний в додатку mObywatel.

Для отримання документа не обов’язково мати біометричний або звичайний закордонний паспорт. Користувачі з паспортом громадянина України або ID-карткою також отримають доку мент, але будуть обмежені в можливостях його використання. На відміну від власників закор донних паспортів, не можна буде легально пере міщатись в межах Шенгенської зони і її зовнішніх кордонів, адже саме поєднання Diia.pl та про їзного документа дає таку можливість. Таким чином для таких людей Diia.pl стане в пригоді лише на території Польщі. Це пов’язано з тим, що електронний документ є лише додатком. Чимось подібним до візи або посвідки на про живання, які з дійсним паспортом дають право легально переміщатися і перебувати в конкрет них країнах. У ситуації з дітьми, які через вікові обмеження не можуть отримати електронний документ Diia.pl, подорожі з дійсними проїзни ми документами можливі на основі електронно го документа Diia.pl батьків.

Обов’язково пам’ятайте, що в спірних і неодно значних ситуаціях остаточне рішення про пере тин кордону в пункті пропуску або легальність перебування в країнах Шенгенської зони при ймає представник прикордонної служби країни перебування чи тієї, до якої планується поїздка.

Mykhailo Solovienko

Konsultant ukraiński
Mykhailo Solovienko
do góry