Strona główna/Aktualności/Miasto/Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Rybniku

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Rybniku

24.10.2022 Miasto

Od poniedziałku 24 października, w związku z wnioskami pasażerów oraz po to, by zapewnić możliwie dobrą synchronizację kursów rybnicka Komunikacja Miejska wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów niektórych linii.

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Rybniku od 24 października. Zdj. Wacław Troszka

Zmiany tras 

 • Wybrane kursy linii 36 zostaną skierowane do pętli w Chwałowicach, wybrane kursy powrotne będą prowadzone od Chwałowic, godziny odjazdów ulegną także drobnym modyfikacjom
 • Wybrane kursy linii 29 oraz 27 zostaną skrócone do Sądu, a w przeciwną stronę prowadzone będą od przystanku Rybnik Śródmieście Sąd, godziny odjazdów ulegną także drobnym modyfikacjom

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów w Rybniku

Linia 1

 • Kurs z Jejkowic z godziny 7:20 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do Radlin Ujejskiego
 • Kurs z Niewiadomia z godziny 8:03 zostaje wydłużony od przystanku Radlin Ujejskiego o godzinie 7:55
 • Kurs z Jejkowic z godziny 8:05 zostaje przesunięty na 8:20 w skróconej relacji do Niewiadom Sportowa
 • Kurs z przystanku Radlin Ujejskiego z godziny 8:55 ulega skróceniu, będzie uruchamiany od przystanku Niewiadom Sportowa o godzinie 9:02
 • Kurs z Jejkowic z godziny 17:20 zostaje skrócony - będzie uruchamiany od przystanku Rybnik Dworzec Autobusowy o godzinie 17:31 (dalsza trasa bez zmian)

Linia 12

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:10 zostaje przesunięty na 9:30

Linia 13

 • Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 9:09 zostaje przesunięty na 9:05
 • Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 11:39 zostaje przesunięty na 11:26

Linia 15

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 11:45 zostaje przesunięty na 12:15

Linia 24

 • Kurs z przystanku Śródmieście Pl. Wolności z godziny 6:07 zostaje przesunięty na 5:54
 • Kurs z przystanku Niewiadom Morcinka z godziny 6:45 zostaje przesunięty na 6:31

Linia 27

 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:49 zostaje przesunięty na 6:45
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 9:25 zostaje przesunięty na 9:15
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:07
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 5:30
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 13:25 zostaje skrócony - będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd - Lyski Rondo, odjazd z R-k Śródmieście Sąd godz. 13:37
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:20 zostaje przesunięty na 9:10
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 6:27
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 19:42 zostaje przesunięty na 19:52 i skrócony do relacji Lyski Rondo - Gaszowice UG
 • Zostaje uruchomiony dodatkowy kurs w relacji Gaszowice UG - Lyski Rondo, odjazd z Gaszowic godzina 20:10 (skomunikowany z przyjazdem linii 29 na przystanku Gaszowice UG)

Linia 29

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 6:10 zostaje skrócony - będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd - Rydułtowy, odjazd z przystanku Rybnik Sąd o 6:21
 • Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 18:17 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd
 • Kurs z przystanku Czernica Straż z godziny 16:33 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 16:15 zostaje wydłużony do przystanku Czernica Straż, dodatkowo wprowadza się termin kursowania - "S": kursuje w dni robocze nauki szkolnej
 • Uruchamia się nowy kurs linii 29 z przystanku Czernica Straż o godzinie 17:05 na trasie Czernica Straż - Rybnik Śródmieście Sąd, termin kursowania - "S": kursuje w dni robocze nauki szkolnej
 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 19:30 zostaje przesunięty na 19:34 (kurs skomunikowany w Gaszowicach z linią 27 do Pogwizdowa i Lysek)
 • Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 20:17 zostaje przesunięty na 20:21

Linia 32

 • Kurs z Placu Wolności z godziny 8:13 zostaje przesunięty na 8:05
 • Kurs z Grabowni z godziny 20:10 zostaje przesunięty na 20:05

Linia 36

 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:38 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 8:24 zostaje przesunięty na 7:50 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 13:29 zostaje przesunięty na 13:24
 • Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 18:43 zostaje wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 6:22 zostaje wydłużony - od przystanku Chwałowice Pętla o 6:09
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 7:55 zostaje przesunięty na 7:20
 • Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 18:10 zostaje wydłużony - od przystanku Chwałowice Pętla o godzinie 17:58
 • Uruchamia się nowy kurs, odjazd z Lysek godzina 20:20 na trasie Lyski Rondo - R-k Śródmieście Sąd

Linia 41

 • Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:05

Linia 43

 • Kurs z przystanku Rudy Kościół z godziny 9:26 zostaje przesunięty na 9:06

Linia 45

 • Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 4:55 zostaje przesunięty na 4:58
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 5:50 zostaje przesunięty na 5:52 i skrócony do przystanku Boguszowice Stare (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:22
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Kłokocin Pętla w kierunku Boguszowice Stare o godzinie 6:33 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 48 do centrum Rybnika)
 • Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:43
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 6:47 przesuwa na 6:57 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)
 • Kurs z przystanku R-k Śródmieście Dw. kolej. z godziny 6:17 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 8:10 zostaje przesunięty na 8:15
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 7:10 zostaje przesunięty na 7:20
 • Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 9:05 zostaje przesunięty na 9:15
 • Kurs z przystanku Boguszowice Stare z godziny 6:57 zostaje przesunięty na 7:07

Linia 49

 • Kurs z przystanku Rybnicka Kuźnia Chłodnie II z godziny 6:21 zostaje przesunięty na 6:16

Linia A

 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 7:34 zostaje przesunięty na 7:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 8:34 zostaje przesunięty na 8:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 9:34 zostaje przesunięty na 9:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 10:34 zostaje przesunięty na 10:24
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 11:34 ulega likwidacji
 • Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek o godzinie 7:38 w wariancie skróconym do przystanku Rybnik Dworzec Komunikacji Miejskiej
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 7:18 zostaje skrócony w ten sposób, że początkowym przystankiem będzie Rybnik Dworzec Autobusowy, godzina odjazdu 7:14
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 8:01 zostaje przesunięty na 7:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 9:01 zostaje przesunięty na 8:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 10:01 zostaje przesunięty na 9:51
 • Kurs z przystanku Rybnik Północ Wawok z godziny 11:01 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Zamysłów Dolna Mostek z godziny 6:51 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Dworzec Autobusowy
 • Kurs z przystanku Śródmieście Reymonta ZUS z godziny 7:24 zostaje przesunięty na 7:10

Więcej informacji na stronie: km.rybnik.pl

Opracowanie Redakcja

 

do góry