Zmiana warty

01.05.2022 Miasto

Znamy wyniki 23 konkursów na dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli, którym z końcem tego roku szkolnego kończy się pięcioletnia kadencja na tych stanowiskach. Siedem placówek będzie miało nowych dyrektorów.

Od 1 września dyrektorką popularnego „Frycza”, czyli II LO, będzie dotychczasowa wicedyrektorka tego liceum, nauczycielka chemii – Ewelina Maj. Zastąpi ona szefującą tej placówce od 2002 roku Marię Malinowską, która do konkursu nie przystąpiła. Podobnie jak obecna dyrektorka Przedszkola nr 3 na Paruszowcu Henryka Góra, którą na tym stanowisku zastąpi Katarzyna Sierny, dotychczasowa wicedyrektorka tej placówki. 

Zmieni się dyrektor II LO, czyli popularnego

Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 42 w dzielnicy Maroko-Nowiny wygrała Katarzyna Grycman-Wieczorek, obecna dyrektorka Przedszkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu, więc placówkę tę również czeka konkurs. Zmieni się też kierownictwo chwałowickiej podstawówki nr 35 – Ryszarda Krasa zastąpi Ewa Tyl-Korzeniewska, wicedyrektorka tej szkoły i nauczycielka angielskiego.
W konkursach nie wzięły też udziału obecne dyrektorki trzech zespołów szkolno-przedszkolnych: Jolanta Rocznik (ZSzP nr 5 w Północy), Teresa Uchyła (ZSzP nr 6 w Boguszowicach Starych) i Mirella Krakowczyk (ZSzP nr 7 w Orzepowicach). Od września nową dyrektorką placówki w dzielnicy Północ będzie Sabina Malgrab, polonistka ucząca teraz w popielowskiej podstawówce. W Boguszowicach Starych pałeczkę przejmie dotychczasowa wicedyrektorka tego zespołu – Lucyna Kwiatoń-Skura, nauczycielka muzyki i informatyki, a dyrektorką ZSzP nr 7 w Orzepowicach będzie Dorota Kowalska, znana uczniom tej placówki nauczycielka niemieckiego, angielskiego i geografii.

Nie zmienią się za to dyrektorzy pozostałych 16 placówek, których dotyczyły konkursy. I tak m.in. Przedszkolem nr 17 na Smolnej nadal kierować będzie Anita Skupień, SP nr 4 w Ligocie – Mariola Kostecka, a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych – Katarzyna Sładczyk. Przez pięć kolejnych lat dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie Adam Kocjan.

(S)

do góry