Strona główna/Aktualności/Miasto/Zarośnięte i zamulone rowy melioracyjne nie odprowadzają (..)

Zarośnięte i zamulone rowy melioracyjne nie odprowadzają wody. Pamiętaj o ich czyszczeniu!

20.04.2023 Miasto

Rybniccy urzedicy przypominają, że utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów - należy do obowiązków właścicieli gruntów.

Pamiętaj o czyszczeniu rowów melioracyjnych. Zdj. Lucyna Tyl

Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wody, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenia, zasypywanie i zaśmiecanie.

Urzędnicy proszą zatem o podjęcie wszelkich możliwych kroków, których efektem będzie zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń.

Konieczność corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, obejmuje w szczególności:

  • czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszanie i wygrabianie skarp rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku.
W przypadku, gdy obowiązki związane z utrzymaniem rowów, przepustów nie są wykonywane przez właścicieli gruntów, wówczas organ Wód Polskich w drodze decyzji, ustalić może szczegółowe zakresy i terminy wykonania tego obowiązku.

Podstawa prawna: art.  205, 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry