Strona główna/Aktualności/Miasto/Wybory rybnickich seniorów

Wybory rybnickich seniorów

05.12.2022 Miasto

Znamy już nazwiska sześciu osób, które zasiądą w nowej Rybnickiej Radzie Seniorów. W środę (7 grudnia) w Urzędzie Miasta Rybnika pozostałych dziewięciu radnych wybiorą w tajnym głosowaniu rybniccy seniorzy.

Już wiadomo, że w RRS pracować będą m.in. Stefania Forreiter wskazana przez Radę Miasta Rybnika oraz Tadeusz Szostok wytypowany przez prezydenta miasta. Zdj. Arch. GR

Rybnicką Radę Seniorów tworzyć będzie w sumie 15 osób. Trzech wskazała uchwałą Rada Miasta Rybnika. Są to: Stefania Forreiter dotychczasowa przewodnicząca rady i pracujący w niej w poprzednich kadencjach Andrzej Oświecimski z Paruszowca-Piasków oraz Jerzy Lazar, radny miejski i doświadczony samorządowiec z Orzepowic, który zadebiutuje w radzie seniorów. Podobnie jak Grażyna Szojer, która jest jedną z trzech osób wskazanych do pracy w RRS przez prezydenta miasta Piotr Kuczera. Pozostałych dwoje - Irena Skatuła i Tadeusz Szostok - było już radnymi w ostatniej kadencji Rybnickiej Rady Seniorów.

Cztery lata temu Maria Polanecka-Nabagło (z lewej) głosowała na swoich kandydatów. Teraz sama kandyduje do Rybnickiej Rady Seniorów. Zdj. Arch. GR

Dziewięciu pozostałych radnych wybiorą w środę (7 grudnia) rybniccy seniorzy, a do RSS kandydują osoby wskazane przez organizacje działające na rzecz osób starszych:

Maria Polanecka-Nabagło, Felicja Skrzypiec, Gerard Kuźnik, Ewa Słota, Barbara Oberaj, Maria Waliszewska, Eugeniusz Zimończyk, Grażyna Kowalska, Zbigniew Kalwar i Zdzisław Drążewski (sylwetki kandydatów: tutaj).

Wybory do RRS odbędą się 7 grudnia w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika od 12.00 do 14.00.

Prawo wybierania przysługuje mieszkańcom Rybnika, którzy ukończyli 60. rok życia i przyjdą na spotkanie z dokumentem tożsamości (np. dowodem osobistym, paszportem). Każdy uprawniony może wskazać tylko jednego kandydata na radnego seniora, zaznaczając "x" na karcie do głosowania.

Prawo wybierania przysługuje mieszkańcom Rybnika, którzy ukończyli 60. rok życia. Zdj. Arch. GR

Wybranych zostanie 9 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów.
Ostateczny skład RRS, która będzie pracować przez cztery lata, powinniśmy poznać do 14 grudnia.

Sabina Horzela-Piskula

 

do góry