Strona główna/Aktualności/Miasto/Wodorowce coraz bliżej Rybnika

Wodorowce coraz bliżej Rybnika

30.08.2023 Miasto

Wodorowce coraz bliżej Rybnika! Spółka Komunikacja Miejska Rybnik jest po pozytywnych odbiorach pierwszych 5 sztuk pojazdów. Wygląda na to, że nowoczesne autobusy wodorowe przyjadą do Rybnika w drugiej połowie września.

 Autobusy wodorowe wkrótce w Rybniku. Zdj. mat. prasowy UM

Kolejne sztuki (z 20 zakupionych przez Rybnik) są montowane.

- Dzisiaj (30 sierpnia) otworzyliśmy przetarg na dostawę wodoru - wpłynęła 1 oferta opiewająca na kwotę 56,10 zł netto za 1 kg - mówi Łukasz Kosobucki, prezes rybnickiej spółki Komunikacja Miejska.

- Co to oznacza? Oszczędność, jak widać na załączonej grafice. Cena jest zbliżona do tej, jaką niedawno otrzymała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Liczymy, również, że zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi rozwoju wodoru w Polsce, uruchomione zostaną na poziomie centralnym dotacje, co jeszcze bardziej obniży cenę wodoru i tym samym koszty eksploatacji - dodaje prezes.

Cena wodoru

Przypomnijmy, że Rybnik otrzymał dofinansowanie w wysokości 45,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 szt. autobusów napędzanych wodorem. To dofinansowanie jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu oraz pyłów PM10.

Miasto podpisało umowę z firmą PAK-PCE na dostawę 20 sztuk autobusów, które zaczną kursować po naszym mieście jeszcze w tym roku, a ich koszt wyniósł tylko 940 tyś. zł za szt., co oznacza, że były o ok. 500 tys. zł tańsze od autobusów zasilanych olejem napędowym, na które nie ma dotacji.

Warto dodać, że jeszcze w kwietniu Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do zakupu kolejnych autobusów wodorowych w ramach programu Zielony Transport Publiczny Faza III. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmował dofinansowanie wynoszące 100% kosztów kwalifikowanych, tj. 48 mln zł, co oznacza, że w przypadku uzyskania dofinansowania Miasto pozyska autobusy, za które zapłaci jedynie podatek VAT, który zostanie potem odzyskany. Złożony wniosek obejmuje zakup 14 autobusów, z czego 11 szt. to autobusy 12-metrowe oraz 3 sztuki 18-metrowe. Jeśli uda się uzyskać wnioskowane dofinansowanie, dostawy autobusów planowane są na koniec 2024 roku i początek 2025 roku.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry