Strona główna/Aktualności/Miasto/Wiosenne przyspieszenie na budowie drogi regionalnej w (..)

Wiosenne przyspieszenie na budowie drogi regionalnej w Rybniku. Otwarcie wiosną 2025 roku

12.04.2024 Miasto

Wiosenna pogoda sprzyja pracom na placu budowy drugiego, 4-kilometrowego odcinka drogi regionalnej od ulicy Wodzisławskiej do Sportowej w Niewiadomiu. - Prace idą zgodnie z harmonogramem. Otwarcie wiosną 2025 roku - zapowiada Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Trwają intensywne prace na drodze Racibórz-Pszczyna w Rybniku. Zdj. Michał Koczy

Obecnie na placu budowy drugiego etapu Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna trwają prace w zakresie wszystkich branż i obejmują zakres od robót ziemnych, których zaawansowanie można określić na około 70 procent, poprzez roboty związane ze wzmocnieniem podłoża na kilku ostatnich odcinkach, po budowę nasypów pod konstrukcję drogi.

Prace idą zgodnie z harmonogramem. Otwarcie drogi wiosną 2025 - zapowiada Piotr Kuczera

W zakresie robót instalacyjnych na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wodociągowych czy też gazowych.  Równolegle z postępem prac drogowych kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.

Trwają prace przy budowie obiektów inżynieryjnych.

Niezależnie od postępu prac drogowych trwają też prace przy budowie obiektów inżynieryjnych (wiadukty oraz przepusty drogowe). Wiadukt nad ul. Batorego oraz wiadukt w ciągu ul. Krzywoustego wykonane są w około 50 procentach,  zaś wiadukt nad ul. Niedobczycką oraz wiadukt w obrębie węzła drogowego Grota - Roweckiego wykonane są w około 30 procentach.

Powrót sprzyjających warunków atmosferycznych (stale dodatnie temperatury) pozwala na nieprzerwaną codzienną pracę wykonawcy, co powinno przyspieszyć tempo prac realizowanych na placu budowy.

Inwestycja kosztuje 268 mln zł. Zdj. Michał Koczy

Przypomnijmy: prace przy budowie odcinka Drogi Regionalnej pomiędzy ulicą Wodzisławską a ulicą Sportową ruszyły 15 września 2023 roku. Inwestycję realizuje wybrana w przetargu firma Budimex S.A. z Warszawy za kwotę nieco ponad 268 mln zł.  Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.

Rozpoczęta budowa kolejnego odcinka drogi obejmuje:

  • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
  • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
  • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła
  • 5 przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni. Otwarcie tego odcinka planowane jest na wiosnę 2025 roku.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry