Strona główna/Aktualności/Miasto/W Rybniku nowy rok szkolny z nowymi dyrektorami

W Rybniku nowy rok szkolny z nowymi dyrektorami

04.09.2023 Miasto

Od września dziewięć szkół, przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez miasto ma nowych dyrektorów. Wśród nich tylko jeden mężczyzna - Jarosław Salamon, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Golejowie. Od września nowych szefów ma też Młodzieżowy Dom Kultury i Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. To Danuta Sarna i Dorota Chrószcz.

.Marcelina Głos-Chlebik
Przedszkole nr 32 w Kamieniu

Do przedszkola uczęszcza 175 dzieci, a pracuje w nim 12 wykwalifikowanych nauczycieli. W zawodzie nauczyciela pracuję od 20 lat, a z obecnym przedszkolem jestem związana od 2007 roku. Chciałabym, aby nasza placówka zapewniała każdemu dziecku wszechstronny i bezpieczny rozwój, adekwatny do jego indywidualnych potrzeb, oczekiwań, zainteresowań, a także zdolności. Moim marzeniem jest przedszkole będące miejscem, z którego dziecko nie będzie chciało szybko wracać do domu.

 

 .Emilia Wieczorek
Przedszkole nr 1 w Śródmieściu

W placówce pracuje 8 nauczycielek plus wicedyrektorka i wspaniała dziesięcioosobowa ekipa administracji i obsługi, a do czterech oddziałów uczęszcza 95 dzieci. Od 2009 roku byłam nauczycielką wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 26 w Popielowie. W pracy cenię sobie życzliwą atmosferę, dlatego będę pielęgnować i dbać o pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, dziećmi i ich rodzicami. Istotne jest dla mnie także to, by dbać o wszechstronny rozwój dzieci, zauważać i wspierać ich pierwsze predyspozycje sportowe czy artystyczne przy jednakowym poczuciu bezpieczeństwa i własnej wyjątkowości.

 

.Iwona Michalik
Przedszkole nr 10 na Nowinach

Z przedszkolem nr 10 związana jestem zawodowo od 20 lat, a przez 10 lat pełniłam funkcję wicedyrektora. W przedszkolu, do którego uczęszcza 100 przedszkolaków, pracuje 10 nauczycieli oraz 10 osób personelu technicznego. Panuje tutaj życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią zgrany zespół. Chciałabym, aby nasze przedszkole w dalszym ciągu było miejscem, w którym dzieci i rodzice dobrze się czują, a pracownicy z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Miejscem, które poprzez zabawę pomaga dzieciom rozwinąć wyobraźnię, kreatywność, inicjatywę i samodzielność.

 

.Jolanta Zielińska-Konieczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 na Smolnej

Do placówki uczęszcza 255 uczniów i 125 przedszkolaków. Jestem pedagogiem z 16-letnim stażem pracy, a cała moja dotychczasowa kariera związana jest z ZSP 10. Priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo przedszkolaków i uczniów oraz ich wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny. W myśl hasła: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” wiem, że w pracownikach zespołu tkwi potencjał rozwojowy naszej placówki. Pragnę rozwijać ZSP 10 w kierunku nowoczesnej placówki, z bogatą tradycją. Budować szkołę, która wspierając rodziców w wychowaniu, przygotuje uczniów do dalszej nauki i życia.

 

.Jarosław Salamon
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Golejowie

Zespół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu tworzą: Szkoła Podstawowa nr 29 i Przedszkole nr 33. Od 1 września w szkole uczy się 282 uczniów, natomiast do przedszkola uczęszcza 99 dzieci. W ZSP 4 zatrudnionych jest 44 nauczycieli. Jestem związany z rybnickimi szkołami od 30 lat, ostatnio pełniłem funkcję zastępcy dyrektora w ZSP 6 w Boguszowicach Starych. Chciałbym we współpracy ze środowiskiem lokalnym, aby szkoła była bezpiecznym miejscem, w którym panuje wzajemna życzliwość, szacunek i radość. Duże znaczenie będzie miała dla mnie promocja aktywności fizycznej.

 

 

.Małgorzata Ślosarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Chwałęcicach

Zespół tworzą Przedszkole nr 31, do którego uczęszcza 100 dzieci, oraz Szkoła Podstawowa nr 27, w której uczy się 179 uczniów. Nad edukacją i zabawą naszych wychowanków czuwa wykwalifikowana kadra licząca 30 nauczycieli. Od 29 lat w swoją pracę w tej placówce wkładam całe serce, zaangażowanie oraz pasję do zawodu. Jestem dumna, mogąc objąć stanowisko dyrektora ZSP nr 15. Moim priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci, a także przyjazna i twórcza atmosfera pracy, pozwalająca rozwijać umiejętności, talenty i zainteresowania naszych podopiecznych. Stawiam także na dobrą współpracę z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami i społecznością lokalną.

 

.Dorota Kotas
Szkoła Podstawowa nr 13 w Chwałowicach

Do placówki uczęszcza 234 uczniów, a opiekuje się nimi 32 nauczycieli i 15 osób administracji i obsługi. Jestem związana z tą szkołą właściwie od początku kariery nauczycielskiej. Przez wiele lat pełniłam funkcję wicedyrektora. W relacjach z uczniami, rodzicami i pracownikami stawiam na współpracę, zaangażowanie i życzliwość. Wspólnie staramy się, by w naszej szkole nie tylko dobrze uczono i wychowywano, ale by wszyscy dobrze się tu czuli. Hasła przewodnie: „Chcę i mogę”, a nie „muszę” oraz „Nie narzekam - szukam rozwiązania”.

 

.Monika Kocjan-Gatnar
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Zebrzydowicach

Zespół tworzą Przedszkole nr 12, do którego uczęszcza 125 dzieci, oraz Szkoła Podstawowa nr 12, w której uczy się 332 uczniów. Placówka zatrudnia 54 nauczycieli. Z naszą szkołą związana jestem od 11 lat, pełniąc w ostatnich latach funkcję wicedyrektora. Realizując zadania dyrektora, zamierzam mieć zawsze na uwadze fakt, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 to przede wszystkim ludzie, ze swoimi uzdolnieniami, ambicjami, codziennymi problemami i słabościami oraz prawem do poczucia bezpieczeństwa i traktowania z pełnią szacunku.

 

 

.Aleksandra Eichler
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Popielowie i Radziejowie

Zespół tworzą Przedszkole nr 26, do którego uczęszczają przedszkolaki z 7 oddziałów, oraz Szkoła Podstawowa nr 24 im. Wisławy Szymborskiej, w której uczy się 17 klas, działając w dwóch budynkach: w Popielowie i Radziejowie. Do szkoły w Popielowie trafiłam bezpośrednio po studiach polonistycznych. Po 14 latach przychodzi mi przejąć pałeczkę po moim zasłużonym poprzedniku. Będę dbać o atmosferę współpracy i przestrzeń do działań twórczych. Marzy mi się placówka, w której każdy czuje się bezpiecznie i dobrze.

Opracowanie: Sabina Horzela-Piskula

do góry