Strona główna/Aktualności/Miasto/Uczelnia dla rybnickich seniorów świętuje jubileusz

Uczelnia dla rybnickich seniorów świętuje jubileusz

29.09.2022 Miasto

W całej Polsce jest ich ponad 600, na Śląsku ok. 60, a jednym z pierwszych w województwie był właśnie ten rybnicki. 20 lat temu w naszym mieście powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Licząca dziś 200 studentów-seniorów wyjątkowa uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki. 28 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej odśpiewano „Gaudeamus igitur”, wysłuchano wykładu o Norwidzie i wielu jubileuszowych życzeń.

Rybniccy studenci-seniorzy świętują 20-lecie istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zdj. Sabina Horzela-Piskula

- W czasie tych 20 lat przez rybnicki UTW przewinęło się prawie 6 tys. osób. W pierwszym roku było ich 60, ale największym zainteresowaniem uniwersytet cieszył się w latach 2010-2017, gdy liczba jego słuchaczy pozostawała na poziomie 400. Od 2018 roku to zainteresowanie spada. Powodów jest kilka: problemy zdrowotne, obowiązki rodzinne i opieka nad wnukami, ale też dużo bogatsza oferta bezpłatnych zajęć dla seniorów w naszym mieście - mówi Maria Białek, prezeska UTW w Rybniku, która cieszy się, że wśród 200 obecnych studentów jest już ponad 20 nowych.

Na wszystkich słuchaczy czeka sprawdzona oferta zajęć edukacyjnych, artystycznych i klubowych. Nie zabraknie lektoratów i konwersacji z języków obcych, zajęć rękodzielniczych i plastycznych, porad prawnych, dyskusyjnego klubu książki, spotkań brydżowych czy wycieczek. Z UTW można zadbać o zdrowie, poznać wszechświat, rozwijać talenty literackie, chodzić z kijami, czy grać w bule.

- Nasza różnorodna i bogata oferta dostosowana jest do wieku i zainteresowań naszych studentów, a stałe terminy zajęć pozwalają dopasować do nich swoje obowiązki - mówi Maria Białek, druga w historii prezeska rybnickiego UTW.

Pełni tę funkcję od 11 lat, a do UTW trafiła w 2006 roku. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w TZR dziękowała wykładowcom UTW prowadzącym zajęcia społecznie, ale też osobom, dzięki którym stowarzyszenie rozwija się i umacnia swoją pozycję w środowisku rybnickich seniorów.

- Nasza różnorodna i bogata oferta dostosowana jest do wieku i zainteresowań naszych studentów - mówi prezes rybnickiego UTW Maria Białek. Zdj. (S)

Prezes przypomniała też początki UTW i determinację Danuty Mrozek, Bogusława Przeczka i Henryka Wilka. To właśnie oni 20 lat temu założyli stowarzyszenie, którego głównym celem była aktywizacja - intelektualna i fizyczna - osób przechodzących na emeryturę. Pierwsza siedziba UTW mieściła się w budynku przy ul. Sobieskiego 15.

- Początki były trudne, biedne. Pierwsze pieniądze, jakie mieliśmy, pochodziły z pięciozłotowych składek członkowskich. Z początku ogrzewaliśmy się przyniesionymi z domów piecykami elektrycznymi, a meble wypraszaliśmy od instytucji, które wymieniały dotychczas posiadane na nowe. Otrzymane pianino przyczyniło się do powstania chóru, który pod kierunkiem Romany Kurowiec zdobywał laury na arenie ogólnopolskiej. Podobnie teatr, którego opiekunem był Jerzy Frelich, również błyszczał na ogólnopolskich deskach. Nie można pominąć dr Anieli Kempińskiej, która wygłosiła wiele wykładów na tematy medyczne i zapraszała lekarzy różnych specjalności do popularyzacji wiedzy. Emerytowani nauczyciele wygłaszali wykłady i uczyli języków obcych, a ludzie różnych specjalności w swoim minionym życiu zawodowym, organizowali bibliotekę i koła zainteresowań: robótki ręczne, gimnastykę, zajęcia rehabilitacyjne, szachy, brydż, czy wycieczki - opowiada o początkach wieloletnia prezeska UTW Danuta Mrozek, której zabrakło na jubileuszowej inauguracji roku, jednak jej wspomnienia znalazły się w okolicznościowym wydawnictwie „Dwudziestolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku”.

W jubileuszowym biuletynie znalazło się wiele ciekawostek o działalności i zajęciach rybnickiego UTW. Zdj. (S)

- Byłam tu 20 lat temu i jestem również dziś. Cieszę się, że wasz UTW, którego losy śledzę, tak się rozwija - mówiła dr Helena Hrapkiewicz, pełnomocniczka ds. seniorów miasta Katowice, która przypomniała postać prof. Haliny Szwarc, założycielki pierwszego UTW w 1975 roku w Warszawie.

- Celem było zachęcenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, bo całe życie trzeba się uczyć, ale też do aktywności - fizycznej, intelektualnej i psychicznej. Kolejnym celem była integracja seniorów w czasach zdominowanych przez samotność oraz ich aktywizacja społeczna. I te cele wasz uniwersytet doskonale realizuje - mówiła Helena Hrapkiewicz pełnomocniczka miasta Katowice, które zyskało miano miasta przyjaznego starzeniu.

- Cieszę się, że wasz uniwersytet, którego losy śledzę, tak się rozwija - mówiła dr Helena Hrapkiewicz. Zdj. (S)

- Rybnickiemu UTW życzę sił i pomysłów, a studentom - zadziwienia na każdych zajęciach - mówiła w TZR, gdzie z pasjonującym wykładem inauguracyjnym o Cyprianie Kamilu Norwidzie wystąpił Tadeusz Chrószcz, dyrektor I LO "Powstańców". - On wyprzedzał swoją epokę jako myśliciel i filozof. Odszedł z tego świata zapomniany i nieszczęśliwy - mówił o Norwidzie.
W uroczystej inauguracji jubileuszowego roku wzięli udział przedstawiciele organizacji senioralnych z Żor, Wodzisławia, Katowic, Pszczyny, Rudy Ślaskiej, Świętochłowic, Jastrzębia, Czerwionki-Leszczyn oraz rybnickich instytucji kultury i szkół. Najbardziej aktywnym i wyróżniającym się studentom-seniorom UTW w Rybniku, prezes Maria Białek złożyła podziękowania i wręczyła dyplomy.

 Wyróżniający się studenci UTW. Zdj. (S)

Podkreśliła też ogromną życzliwość dla UTW ze strony władz miasta, miejskich instytucji kultury i sportu oraz Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Mówiła o dobrej współpracy z instytucjami seniorskimi oraz o siedzibie UTW w Kampusie, której lokalizacja w centrum Rybnika jest dla seniorów niewątpliwym atutem.

- Idea UTW jest mi bardzo bliska. Tworzycie wyjątkową społeczność w naszym mieście, wspólnotę działań i zainteresowań - mówił Wojciech Kiljańczyk, przewodniczący Rady Miasta Rybnika, a wiceprezydent Wojciech Świerkosz odczytał gratulacje i życzenia prezydenta miasta Piotra Kuczery.

- Jestem przekonany, że działalność UTW jest zauważana i szanowana - mówił wiceprezydent Wojciech Świerkosz. Zdj. Piotr Bukartyk.

- Jakie są nasze plany na przyszłość? Przybyło nam lat, a ubyło sił i zdrowia, ale mam nadzieję, że nie ubędzie nam zapału do dalszej pracy na rzecz rybnickich seniorów, również tych związanych z UTW - mówi Maria Białek.

Sabina Horzela-Piskula

20-lecie UTW w Rybniku

19 zdjęć

20 lat temu w Rybniku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Licząca dziś 200 studentów-seniorów wyjątkowa uczelnia zainaugurowała właśnie nowy rok akademicki. 28 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej odśpiewano „Gaudeamus igitur”, wysłuchano wykładu o Norwidzie i wielu jubiluszowych życzeń. Była okazja do wspomnień, a w części artystycznej wystąpiły solistki Studia Tańca Vivero.

do góry