Strona główna/Aktualności/Miasto/Tomasz Pruszczyński ma przeprosić prezydenta Kuczerę. (..)

Tomasz Pruszczyński ma przeprosić prezydenta Kuczerę. Orzekł Sąd Okręgowy w Rybniku w trybie wyborczym

03.04.2024 Miasto

Wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego, sprostować nieprawdziwe informacje i przeprosić prezydenta Piotra Kuczerę nakazał Tomaszowi Pruszczyńskemu orzeczeniem w trybie wyborczym Sąd Okręgowy w Rybniku.

Wniosek do sądu złożył urzędujący prezydent Rybnika nie godząc się na rozpowszechniane przez Tomasza Pruszczyńskiego, kandydata Lepszego Rybnika a zarazem właściciela portalu rybnik.com.pl informacje, jakoby Urząd Miasta Rybnika był kiedykolwiek stroną w postępowaniu sądowym, którego przedmiot dotyczyłby zapłaty odszkodowania z tytułu mobbingu.

- Czasem ktoś chce budować lepszy Rybnik na kłamstwie. Dzisiaj mamy na to twarde dowody. W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny wydał orzeczenie w trybie wyborczym - poinformował Piotr Kuczera, podczas briefingu w Urzędzie Miasta, odczytując następnie postanowienia sądu.

Sąd Okręgowy w Rybniku postanowił m.in.:

  • zakazać Pruszczyńskiemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Piotra Kuczery, insynuujących jakoby poświadczył on nieprawdę poprzez poinformowanie opinii publicznej o tym, że Urząd Miasta nigdy nie był stroną postępowania sądowego, którego przedmiotem były roszczenia pracownika w związku z mobbingiem;
  • nakazać uczestnikowi postępowania sprostowania nieprawdziwych informacji w formie ogłoszenia: "Tomasz Pruszczyński, kandydat na Prezydenta Miasta Rybnika z ramienia komitetu wyborców Lepszy Rybnik, oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o Panu Piotrze Kuczerze - urzędującym Prezydencie Miasta Rybnika oraz kandydacie na Urząd Prezydenta Miasta Rybnika w wyborach samorządowych w 2024 roku - które miały dotyczyć rzekomej wiedzy Prezydenta Miasta Rybnika o toczących się od lat spraw sądowych o mobbing w Urzędzie Miasta Rybnika - są nieprawdziwe. Tomasz Pruszczyński wyraża swoje ubolewanie za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i przeprasza Pana Prezydenta Piotra Kuczerę za swoje nieprawdziwe wypowiedzi" w lokalnej telewizji TVT oraz na portalu internetowym rybnik.com.pl
  • nakazać uczestnikowi postępowania aby przeprosił wnioskodawcę poprzez wręczenie oświadczenia o treście: " Ja niżej podpisany Tomasz Pruszczyński przepraszam Pana Piotra Kuczerę za to, że rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje o Panu Piotrze Kuczerze, których celem było wyłącznie zdyskredytowanie Pana Piotra Kuczery jako kandydata na Prezydenta Rybnika w wyborach samorządowych w 2024 roku".
  • nakazać uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty 10 000 złotych na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postępowania w sprawie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Tomasz Pruszczyński, który niespodziewanie pojawił się na briefingu prezydenta Piotra Kuczery w urzędzie zapowiedział, że odwoła się od decyzji, bo zbyt późno dowiedział się o rozprawie. Kandydat Lepszego Rybnika znów zaatakował, mówiąc, że zgadza się z panem prezydentem, że rzeczywiście nie było sprawy o mobbing w urzędzie miasta, "ponieważ wszystkie mobbingi były zatajane w Urzędzie Miasta Rybnika". (AK)

 

 

 

do góry