Strona główna/Aktualności/Miasto/Szpilkostrada się rwie. Rybnik powinien być (..)

Szpilkostrada się rwie. Rybnik powinien być wszechdostępny

08.07.2022 Miasto

„Rybnik wszechdostępny” to tytuł pracy Laury Antonowicz, która zajęła II miejsce w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego, realizowanym w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.

Laura Antonowicz postuluje na początek likwidację najbardziej podstawowych przeszkód

Praca „Rybnik wszechdostępny” nagrodzona została w kategorii Młodzi pasjonaci, skierowanej do osób w wieku 15-22 lat. Jej autorka zaproponowała rozwiązanie w obszarze Miasto dostępne:

- Celem mojej pracy była odpowiedź na pytanie: Co według Ciebie jest kluczowe do poprawy jakości życia w Twoim mieście? Na podstawie analizy Placu Wolności, obejścia budynku Urzędu Miasta oraz drogi między nimi wyodrębniłam kluczowe bariery, które na co dzień utrudniają poruszanie się wszystkim użytkownikom, a w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, z wózkami, osobom starszym i niewidomym - mówi Laura Antonowicz, laureatka konkursu.

Tłumaczy, że przemierzał tę drogę codziennie przez ponad 4 lata nauki w technikum i obserwowała zachowania użytkowników.

- Ponad 80 procent nawierzchni Placu Wolności jest pokryte brukiem o wysokiej gradacji, co znacząco utrudnia poruszanie się. Strefy pokryte gładkim kamieniem oraz "szpilkostrada" w wielu miejscach nie mają ze sobą połączeń. Kluczowe bariery to nierówna nawierzchnia placów, chodników lub ich zły stan techniczny oraz w wielu miejscach brak oznakowań dla osób niewidomych - dodaje.

Z autorką nagrodzonej pracy zgadza się Dorota Masłowska, koordynatorka ds. dostępności w Urzędzie Miasta Rybnika:

- Każdy mieszkaniec ma prawo do swobodnego korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje miasto. Dotyczy to także osób ze szczególnymi potrzebami, w tym starszych i z niepełnosprawnościami. Sukcesywnie eliminujemy bariery i dostosowujemy przestrzeń publiczną do wymagań wszystkich naszych mieszkańców. Tym bardziej cenne są dla nas spostrzeżenia młodej osoby, związanej od lat z Rybnikiem - mówi Masłowska.

Praca „Rybnik wszechdostępny” jest obecnie analizowana w rybnickim magistracie pod kątem możliwości wdrożenia choćby niektórych jej elementów.

Laura Antonowicz postuluje na początek likwidację najbardziej podstawowych przeszkód: „Zniwelowanie kluczowych barier spowoduje, ze wszystkim będzie żyło się lepiej. Aby Rybnik był miastem równych szans”.

„Zniwelowanie kluczowych barier spowoduje, ze wszystkim będzie żyło się lepiej. Aby Rybnik był miastem równych szans” mówi Laura Antonowicz

Konkurs Urban_In. Miasto dla każdego, realizowany w ramach 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych w ramach systemu ONZ, stanowił zachętę do upowszechnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i Nowej Agendy Miejskiej ONZ.

- Jednym z celów konkursu było zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie polityk miejskich. To konkurs dla młodych mieszkańców i mieszkanek miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie - mówi Zuzanna Jakubik z Uniwersytetu SWPS, kierowniczka konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizowany przez Uniwersytet SWPS.

Opracowanie redakcja

do góry