Strona główna/Aktualności/Miasto/Święto Konstytucji 3 Maja w Rybniku

Święto Konstytucji 3 Maja w Rybniku

03.05.2023 Miasto

- Świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem dążenia do konstruktywnych zmian i nowoczesnych rozwiązań. Oparty na wartościach takich jak wolność, równość i tolerancja jest drogowskazem prowadzącym do budowania nowoczesnego i opartego na udziale obywateli państwa, w którym każdy człowiek ma równe szanse i prawa - mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika podczas uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na rybnickim rynku.

Z wielką flagą mieszkańcy przeszli na rybnicki rynek. Zdj. Daniel Wojaczek

Tradycyjnie rybnickie świętowanie rozpoczęło się od uroczystej mszy w intencji Ojczyzny w bazylice św. Antoniego, po której złożono hołd przed pomnikiem Jana Pawła II.

Potem rybniczanie prowadzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą "Rybnik" i mażoretki, przemaszerowali na rynek, gdzie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt flagę państwową oraz złożono kwiaty.

Po wysłuchaniu hymnu i złożeniu kwiatów, mieszkańcy wysłuchali okolicznościowego wystąpienia prezydenta. Zdj. Lucyna Tyl

Mieszkańcy wysłuchali tu okolicznościowego wystąpienia prezydenta Rybnika Piotra Kuczery:

Szanowni Państwo!
Świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem dążenia do konstruktywnych zmian i nowoczesnych rozwiązań. Oparty na wartościach takich jak wolność, równość i tolerancja jest drogowskazem prowadzącym do budowania nowoczesnego i opartego na udziale obywateli państwa, w którym każdy człowiek ma równe szanse i prawa.
Pomimo upływu lat, jako triumf myślenia o dobru ogółu nad interesami jednostki, stanowi impuls do ciągłego podejmowania wysiłków na rzecz rozwoju kraju - zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w wymiarze lokalnym.
Warto pamiętać, że to z jedno z największych i najbardziej uroczystych polskich świąt narodowych możemy świętować dzisiaj w Rybniku dzięki wysiłkowi naszych śląskich przodków. To właśnie oni 102 lata temu rozpoczęli III powstanie śląskie, dążąc do włączenia Górnego Śląska w struktury odrodzonej Rzeczpospolitej. 3 Maja to zatem dzień szczególnie ważny także dla tożsamości śląskiej, która organicznie wpisuje się w kontekst ogólnopolski.
Dumni z narodowych i śląskich wartości, pamiętajmy także, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, która poprzez tolerancję dla ludzi, narodów, kultury, wyznań i religii wpisuje się także w idee zawarte w polskiej konstytucji sprzed 232 lat. Przedwczoraj minęła 19 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To dobra okazja do tego, by przypomnieć sobie, że to właśnie środkom europejskim Rybnik w dużej mierze zawdzięcza swoje współczesne oblicze - miliony z unijnych funduszy spowodowały, że miasto rozwinęło się inwestycyjnie i wypiękniało. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dzięki determinacji przodków, ale też dzięki naszej obecnej działalności, która buduje wspólną przyszłość w oparciu o relacje międzyludzkie i międzynarodowe.
Serdecznie dziękuję Państwu za udział w rocznicowych uroczystościach. Cieszę się, że te ważne chwile świętują z nami obywatele Ukrainy, którzy znaleźli w Rybniku bezpieczną przystań. Jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli się włączyć we wspólne dzieło pomocy Ukraińcom, którzy bronią wolności swojej ojczyzny albo uciekają przed wojną.
Dziękując za udział w tych uroczystościach, pozwolę sobie także złożyć także Państwu najlepsze życzenia - bo to przecież nasze święto, które z radością, w duchu wspólnoty, celebrujemy. Życzę zatem zdrowia i wszelkiej pomyślności - dla osobistego komfortu. Życzliwości, wrażliwości, zrozumienia - dla dobrych relacji z innymi. Otwartości i uważności - dla lepszego doświadczania świata i doceniania chwil. Optymizmu, siły i odwagi - dla realizacji przyszłych planów.

Święto Konstytucji 3 Maja w Rybniku

24 zdjęcia

- Świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem dążenia do konstruktywnych zmian i nowoczesnych rozwiązań. Oparty na wartościach takich jak wolność, równość i tolerancja jest drogowskazem prowadzącym do budowania nowoczesnego i opartego na udziale obywateli państwa, w którym każdy człowiek ma równe szanse i prawa - mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, podczas uroczystych obchodków Święta Konstytucji 3 Maja na rybnickim rynku. Zobacz zdjęcia Daniela Wojaczka.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry