Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnik tworzy miejską spółkę gospodarowania odpadami

Rybnik tworzy miejską spółkę gospodarowania odpadami

19.12.2022 Miasto

Rybnik utworzy miejską spółkę Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, której celem będzie przebudowa modelu gospodarowania odpadami wraz z infrastrukturą niezbędną do przetwarzania odpadów. Inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom m.in. stabilizację cen za odbiór odpadów.

Rybnik utworzy miejską spółkę Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego. Zdj. Pixabay

Jak informuje magistrat, dzięki powołaniu spółki Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku powstanie nowoczesne centrum gospodarowania odpadami. Będzie to odpowiedź na potrzeby miasta, a także - w przyszłości - oferta skierowana do gmin Subregionu Zachodniego.

- Ta inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom stabilizację cen za odbiór odpadów i stabilizację procesu odbioru odpadów. Jednocześnie osiągnięte zostaną przez Miasto zakładane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W planach miasta jest powstanie sortowni, instalacji komunalnej, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i budowlanych. Główną inwestycją ma być budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję energii cieplnej, energii elektrycznej i wodoru.

W ramach spółki znajdą się następujące instalacje:

  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOKi),
  • składowisko odpadów,
  • kompostownia,
  • instalacja termicznego przekształcania odpadów,
  • sortownia,
  • instalacja komunalna,
  • biogazownia.

W przyszłości spółka będzie posiadała własne zaplecze transportowe, służące do odbioru odpadów od mieszkańców. Dzięki powstałym instalacjom spółka realizować będzie założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Zgodę na powołanie spółki wyrazili rybniccy radni na sesji, która odbyła się w czwartek, 15 grudnia. Wysokość kapitału zakładowego, szczegółowe cele i zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki, określi akt założycielski. Wszystkie udziały w Spółce obejmie Miasto Rybnik. (OR)

do góry