Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnickie inwestycje, które muszą poczekać. Rybnik (..)

Rybnickie inwestycje, które muszą poczekać. Rybnik stawia na drogę

05.05.2023 Miasto

Część zaplanowanych wcześniej inwestycji będzie musiało poczekać na realizację. Rybnik stawia na budowę dalszego fragmenu drogi Racibórz-Pszczyna od ulicy Wodzisławskiej do Sportowej w Niewiadomiu.

Fragment zrealizowanego odcinka Drogi Regionalnej. Zdj. UM Rybnik

Decyzja o rozstrzygnięciu przetargu na drugi etap budowy Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna coraz bliżej. Oferty złożone w przetargu na dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie. 

- Decyzja o tym, co zrobić w tej sytuacji to prawdziwy dylemat. Najtańsza oferta przekracza o prawie 68 mln zł nasz budżet. Jednocześnie mamy już zagwarantowane dotacje na budowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł. Rezygnacja z inwestycji to utrata tego dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. Wybór oferty oznacza, że część zaplanowanych inwestycji zostanie odłożona na później. Podjąłem decyzję, że idziemy w kierunku rozstrzygnięcia przetargu. O zmianach w budżecie decydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika - informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

Decyzja o realizacji inwestycji i wybór korzystniejszej oferty na kwotę 267.910.775,28 zł, złożonej w postępowaniu przetargowym przez firmę  Budimex S.A., oznacza konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w wysokości 67.910.775,28 zł. Znalezienie w budżecie miasta dodatkowych pieniędzy to opóźnienie innych, wcześniej zaplanowanych przedsięwziąć.

- Spośród 116 zadań jednorocznych wpisanych do tegorocznego budżetu konieczne było wykreślenie 9 z założeniem ich realizacji w latach następnych. W związku z realizacją budowy Drogi Regionalnej  konieczne stało się też zmniejszenie nakładów na 2023 rok dla części zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydłużenie terminu ich realizacji. Mam nadzieję, że w trakcie rozpoczętej inwestycji uda nam się uzyskać dodatkowe środki zewnętrzne, co umożliwi szybszy powrót do odkładanych obecnie inwestycji - dodaje gospodarz miasta.

Na ostatniej sesji rady miasta zostały zatwierdzone konkretne zmiany w budżecie ze względu na planowaną inwestycję.  By droga mogła powstać, zmiany budżetu dotyczą wykorzystania również wolnych środków finansowych w miejskiej kasie, które mogłyby zostać wykorzystane na inne inwestycje miasta. Przesunięcia budżetowe, to nie tylko tegoroczny budżet, ale również zmiany w tzw. Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta.

Zaproponowane ruchy w budżecie uwzględniają również zabezpieczenie środków uwzględniających wskaźnik inflacji i ewentualne roszczenia waloryzacyjne wykonawców. 

Zadania jednoroczne do zrealizowania w latach następnych 

 1. Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka (opracowanie dokumentacji projektowej)
 2. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja sieci wodociągowej
 3. Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla programu "Stop Smog"
 4. Termomodernizacja budynku szatniowego (stadion Lekkiej Atletyki) wraz z wymianą drzwi wejściowych przy ul. Żurawiej, dz. Północ
 5. Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin - odwodnienie terenu
 6. Hotel Arena, dz. Północ - wymiana windy wraz z robotami ogólnobudowlanymi
 7. KS „U Walka”, dz. Gotartowice - wymiana ogrodzenia
 8. Budowa treningowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w dz. Paruszowiec-Piaski
 9. Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) - etap II

Zadania ujęte w WPF przesunięte na lata następne

 1. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska
 2. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka
 3. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej
 4. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej
 5. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika
 6. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
 7. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
 8. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku.

Rybnicki fragment drogi Racibórz-Pszczyna

Przypomnijmy, że większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Budowa kolejnego, tak oczekiwanego odcinka drogi obejmuje:

 • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
 • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
 • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
 • 5 przepustów dla zwierząt.Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry