Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnicki ZGM chce słuchać mieszkańców osiedli

Rybnicki ZGM chce słuchać mieszkańców osiedli

12.01.2024 Miasto

Jak powinna wyglądać osiedlowa zieleń, gdzie ustawić huśtawkę, a gdzie zorganizować miejsca parkingowe? Decyzje w tych i wielu innych sprawach rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie podejmować wspólnie z mieszkańcami osiedli.

Decyzje w wielu sprawach rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie podejmować wspólnie z mieszkańcami osiedli.

- Chodzi o zaangażowanie mieszkańców w dbanie o otoczenie ich miejsca zamieszkania, o osiedlową zieleń - wyjaśnia Joanna Fojcik, dyrektor rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

- Aktywizacja mieszkańców opiera się na konsultacjach społecznych - a takie odbyły się już w dzielnicy Boguszowice Osiedle i w Niedobczycach - podczas których mogą oni opowiedzieć o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Chodzi na przykład o otoczenie bloków - parkingi, wybiegi dla psów, małą architekturę uzupełniającą - dodaje.

Konsultacje w Boguszowicach i Niedobczycach

Niedawno, w dzielnicy Boguszowice Osiedle z radą dzielnicy i mieszkańcami konsultowany był projekt zagospodarowania terenów zielonych, realizowany w ramach wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach, administrowanych przez ZGM. Do udziału w rozmowach zaproszeni byli mieszkańcy wszystkich kilkudziesięciu bloków, sąsiadujących z planowanym do zagospodarowania terenem.

Spotkanie z mieszkańcami ulicy Hetmańskiej w Niedobczycach

Z kolei latem w dzielnicy Niedobczyce konsultowane były plany zagospodarowania terenu przy trzech budynkach na ul. Hetmańskiej, obejmujące dojazdy, chodniki, oświetlenie, ogrodzenie placu zabaw, odwodnienie, miejsca parkingowe, utwardzenie terenu, zieleń i małą architekturę - urządzenie placu zabaw, ławki, stojaki na rowery czy boksy śmietnikowe. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w miejskich jednostkach organizacyjnych, inwestycja obejmuje zrównoważone gospodarowanie tzw. deszczówką, poprzez retencję wody co usprawni działanie kanalizacji deszczowej podczas dużych opadów.

Skonsultowany z mieszkańcami projekt jest przygotowywany do realizacji, planowanej na III kwartał 2024 r.

Wsparciem w dotarciu do mieszkańców są rady dzielnic, a na etapie realizacji angażują się również lokalne organizacje społeczne, takie jak choćby Stowarzyszenia „17-tka” czy Fundacja Superfundacja, co jest dobrym przykładem aktywnej współpracy miasta z mieszkańcami i organizacjami.

- Planujemy poprawić nie tylko estetykę otoczenia bloków mieszkalnych, ale też komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego podczas listopadowych konsultacji w Boguszowicach prosiłam kobiety o wskazanie osiedlowych miejsc, gdzie czują się nieswojo po zmroku i unikają przechodzenia tamtędy - mówi Joanna Fojcik. - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest otwarty na potrzeby i propozycje mieszkańców naszych osiedli - podsumowuje dyrektorka.

- Zależy nam na tym, by inwestycje związane z otoczeniem budynków mieszkalnych należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, były nie tylko nowoczesne i przygotowywane z dbałością o estetykę i ekologię, ale by przede wszystkim nie pomijały czynnika społecznego - mówi prezydent Piotr Kuczera.

- Mamy nadzieję, że wykorzystanie w zagospodarowaniu osiedli czynnika społecznego związanego z przywiązaniem mieszkańców do najbliższego otoczenia zaowocuje w przyszłości uważnością i troską o jego stan jeszcze długo po zakończeniu prac - podsumowuje prezydent.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry