Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnicki Wspólny stół

Rybnicki Wspólny stół

06.07.2022 Miasto

W Rybniku powstanie „Wspólny stół”, czyli miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść, przynieść swoje produkty lub skorzystać z tych ofiarowanych przez darczyńców i przygotować sobie posiłek. Miejsce, które będzie pachniało przyprawami, a na wejściu gości będą witać zioła uprawiane w donicach.

W Rybniku powstanie „Wspólny stół”, czyli miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przygotować sobie posiłek. Zdj. Lucyna Tyl.

W ramach Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach rozstrzygnięto konkurs na innowacyjne rozwiązania najbardziej palących wyzwań miejskich. Rybnik to jedno z trzech polskich miast, w których wdrażane będą prototypy takich rozwiązań.

- Zdecydowaliśmy się wystartować w kategorii „Miasto odporne na kryzysy” z uwagi na pogłębiające się ubożenie mieszkańców, z których część znajduje się na pograniczu bezdomności - wyjaśnia Piotr Masłowski, zastępca prezydenta miasta Rybnika. - Osoby te zmagają się z wieloma problemami. Jednym z nich są wzrastające koszty energii, ogrzewania czy wody, a także podstawowych produktów spożywczych, które skutkują niemożnością przygotowania posiłków. Z kolei osoby bezdomne, których liczba z roku na rok w Rybniku rośnie, otrzymują pomoc żywnościową w postaci produktów, które trzeba poddać obróbce. Oczywistym jest, że nie mają gdzie ugotować tego ryżu czy makaronu - dodaje Masłowski.

Odpowiedzią miasta ma być „Wspólny stół”, czyli miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przyjść, przynieść swoje produkty lub skorzystać z tych ofiarowanych przez darczyńców i przygotować sobie posiłek. Miejsce, które będzie pachniało przyprawami, a na wejściu gości będą witać zioła uprawiane w donicach.

- „Wspólny Stół” to inicjatywa społeczna. Razem z Urzędem Miasta i Ośrodkiem Pomocy Społecznej planujemy otworzyć pierwsze w Rybniku miejsce umożliwiające osobom w trudnych sytuacjach życiowych samodzielne przygotowanie ciepłego, wartościowego posiłku z dostępnych na miejscu lub przyniesionych ze sobą produktów spożywczych. Każdy może współtworzyć to miejsce, np. poprzez podzielenie się jedzeniem, książką, gazetą, a także swoimi umiejętnościami czy wspólnie spędzonym czasem. Niezależnie od statusu społecznego każdy będzie mile widziany - zapewniają Zuzanna Hyrcza i Alicja Wolanin, laureatki konkursu Urban_In, których praca wybrana została do wdrożenia w Rybniku.

„Wspólny stół” to nie tylko miejsce, w którym będzie można przygotować posiłek. Jak podkreśla Anna Sowik- Złotoś, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku:

- Zależy nam na stworzeniu dobrej atmosfery, w której można napić się kawy, skorzystać z kącika komputerowego z dostępem do Internetu, czy poczytać lub wypożyczyć książkę z biblioteczki. Dodatkowo animatorzy, którzy będą prowadzić klub, to osoby zajmujące się na co dzień profesjonalnym pomaganiem, co daje możliwość uzyskania wsparcia przez osoby w kryzysie.

Rozwiązanie problemu braku możliwości przygotowania posiłków przez osoby ubogie, bezdomne i zagrożone bezdomnością (w tym - z wyrokami eksmisji) zakłada współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Najprostszą forma zaangażowania mieszkańców jest stałe uzupełnianie zaplanowanej przez lokalem lodówki społecznej.

- Zgłoszenie przez miasto tak sformułowanego wyzwania już pokazało, że mieszkanki i mieszkańcy Rybnika tworzą społeczność wrażliwą na potrzeby innych. Startujemy z pomysłem kuchni i przestrzeni do spotkań, ale nie zamykamy się na inne pomysły. Będziemy obserwować jak nowe miejsce funkcjonuje i wsłuchiwać się w reakcje mieszkańców. Wspólny Stół to wspólna, otwarta na modyfikację inicjatywa, bez narzucania gotowych rozwiązań - podsumowują autorki rozwiązania.

Obecnie trwają rozmowy z rybnickim Sanepidem na temat zasad działania „Wspólnego stołu” i jego lokalizacji.

Opracowanie redakcja

do góry