Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybnicka Ankieta Rowerowa

Rybnicka Ankieta Rowerowa

14.09.2022 Miasto

Jak mieszkańcy oceniają politykę rowerową miasta? Czego oczekują osoby dojeżdżające rowerem do pracy? Jakie rowerowe inwestycje uważają za najpilniejsze? Znamy wstępne wyniki pierwszej „Rybnickiej Ankiety Rowerowej”, którą wypełniło blisko 1.300 mieszkańców.

Zdecydowaną większość z 1300 ankiet wypełnili rybniczanie jeżdżący na rowerze. Zdj. Wacław Troszka 
O jej wypełnienie miasto zwróciło się do mieszkańców w lipcu. Zawierała pytania dotyczące okresów i sposobu korzystania z roweru (rekreacja, turystyka, dojazdy do pracy), oceny działań miasta i wreszcie oczekiwań mieszkańców związanych z polityką rowerową władz miasta.

W ankiecie znalazły się również pytania dotyczące rowerów miejskich oraz opinii na temat funkcjonowania bulwarów nad Nacyną, które są aktualnie rozbudowywane o kolejne odcinki.

Rybnicki oficer rowerowy Łukasz Karbowiński zachęcał do jej wypełnienia wszystkich zainteresowanych również osoby niejeżdżące na rowerze, czyli m.in. kierowców. Jak informuje, w terminie wyznaczonym na koniec sierpnia, drogą elektroniczną spłynęło około 1.250 ankiet i 50 w wersji papierowej.

- Wstępna analiza pokazuje, że znaczącą większość ankiet wypełnili rowerzyści, a co trzeci badany wykorzystuje rower w celach komunikacyjnych, dojeżdżając nim do pracy lub po zakupy - mówi Łukasz Karbowiński.

- Oczekiwania naszych rowerzystów koncentrują się wokół budowy nowych dróg dla rowerów, szczególnie tras komunikacyjno-rekreacyjnych. Tutaj respondenci wskazują jasno - w pierwszej kolejności powinna powstać droga w śladzie byłej linii kolei piaskowej oraz droga będąca przedłużeniem bulwarów nad Nacyną. Istniejący ich odcinek (od ul. Raciborskiej do ul. Rudzkiej) jest oceniany przez zdecydowaną większość, jako najlepiej przygotowana do jazdy na rowerze droga w mieście, ale respondenci wskazują też, że największym jej mankamentem jest jej duże zatłoczenie i w konsekwencji konflikty między rowerzystami a pieszymi - mówi Łukasz Karbowiński.

Zdaniem większości ankietowanych najlepsza droga rowerowa w Rybniku to bulwary nad Nacyną. Zdj. Wacław Troszka

Większość badanych uważa również, że miejska sieć rowerowa powinna umożliwiać dojazd na rowerze do różnych punktów na terenie Rybnika. W ankietach znalazło się także ponad 300 komentarzy z sugestiami i opiniami rowerzystów na temat potrzeb w zakresie rozwoju ruchu rowerowego.

- Przesłane nam pomysły również zostaną przeanalizowane i zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji. W pięciostopniowej skali respondenci najczęściej oceniali politykę rowerową miasta na solidną czwórkę, co może oznaczać ich dobrą opinię na temat dotychczasowego kierunku rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście, ale oczekują też dalszych działań - powiedział nam oficer rowerowy Łukasz Karbowiński.

W najbliższych miesiącach wypełnione ankiety zostaną poddane szczegółowej analizie przez zespół roboczy z oficerem rowerowym na czele.

Obecnie trwa budowa kolejnego odcinka nadnacyńskich bulwarów łączącego ul. Górnośląską  z ul. Sportową, czyli Niedobczyce z Niewiadomiem. Zdj. Wacław Troszka

- Będziemy powtarzać badanie co dwa lata, sprawdzając, jak zmieniają się zwyczaje i potrzeby rybniczan w zakresie ruchu rowerowego. Chcemy, aby ankieta rowerowa była platformą dyskusji z mieszkańcami o przyszłości transportu rowerowego w naszym mieście - mówi Łukasz Karbowiński, rybnicki oficer rowerowy.

Wyniki tegorocznej ankiety zostaną również wzięte pod uwagę przy tworzeniu dokumentu strategicznego „Polityka rowerowa miasta Rybnika - strategia rozwoju ruchu rowerowego do 2030 roku”. Ma on określić m.in. cele i kierunki działań, rozwijających ruch rowerowy w Rybniku. Zebrane wyniki zostaną też przekazane Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym Miasto Rybnik prowadzi stałą współpracę w zakresie badań ruchu rowerowego.
Wacław Troszka

 

do góry