Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybniccy strażacy mają nowego komendanta

Rybniccy strażacy mają nowego komendanta

15.04.2024 Miasto

Młodszy brygadier Zbigniew Dyk został Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Zastąpił na tym stanowisku starszego brygadiera Wojciecha Kruczka, który od połowy lutego jest śląskim komendantem wojewódzkim. Wcześniej przez sześć lat był komendantem rybnickich strażaków, a Zbigniew Dyk był jego zastępcą.

Od lewej: komendant miejski PSP w Rybniku mł. bryg. Zbigniew Dyk, śląski komendant wojewódzki st. bryg. Wojciech Kruczek i zastępca komendanta rybnickich strażaków bryg. Sebastian Dziedzioch. Zdj. Wacław Troszka
W uroczystej zbiórce, która z tej okazji odbyła się dzisiaj w rybnickiej komendzie PSP, wzięli udział m.in. wojewoda śląski Marek Wójcik, wspomniany komendant wojewódzki PSP Wojciech Kruczek oraz prezydent Rybnika Piotr Kuczera i starosta rybnicki Damian Mrowiec. Obecni byli również samorządowcy z gmin powiatu rybnickiego i komendanci z pobliskich jednostek PSP.
Wojewoda śląski Marek Wójcik składając gratulacje nowemu komendantowi rybnickich strażaków prosił go o współpracę z samorządem lokalnym i ochotniczymi strażami pożarnymi. Z kolei prezydent Piotr Kuczera, składając gratulacje w imieniu wszystkich obecnych na uroczystej zbiórce samorządowców, wyraził nadzieję, że współpraca obecnych komendantów wojewódzkiego i miejskiego, która rozpoczęła się w rybnickiej komendzie będzie trwać nadal i będzie owocna. - Gdy patrzę na kadrę tej jednostki i jej dowódców jestem przekonany, że bezpieczeństwo mieszkańców Rybnika i powiatu rybnickiego jest w dobrych rękach - dodał Piotr Kuczera.

Pamiątkowe zdjęcie z dzisiejszej uroczystej zbiórki. W środku obok nowego komendanta rybnickich strażaków, po lewej wojewoda śląski Marek Wójcik i prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Zdj. Wacław Troszka

Mł. bryg. Zbigniew Dyk służbę w rybnickiej jednostce ratowniczo-gaśniczej rozpoczął z początkiem lipca 2004 roku. Wcześniej szkolił się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ale też ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nieco później ukończył też studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (wydział zarządzania) i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2010 roku został naczelnikiem wydziału operacyjno-szkoleniowego rybnickiej komendy PSP, a w maju 2014 roku zastępcą jej komendanta.

- To moja decyzja. Patrząc na jego wiedzę, kompetencje i umiejętności jestem pewien, że to dobry wybór. To strażak z powołania, z bardzo dobrą znajomością terenu i olbrzymią wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej - powiedział nam dzisiaj komendant wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Kruczek.

Jego decyzją zastępcą nowego komendanta rybnickiej straży pożarnej został bryg. Sebastian Dziedzioch.

- Dla nas strażaków najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, w naszym przypadku Rybnika i powiatu rybnickiego. By je zapewnić potrzebny jest dobry sprzęt i załoga złożona z doświadczonych specjalistów. Jeśli chodzi o relacje zawodowe niewiele się zmieni bo obecny komendant wojewódzki był moim szefem tu w rybnickiej komendzie i po tym moim awansie będzie moim bezpośrednim przełożonym nadal, z czego bardzo się cieszę. W przyszłym roku czeka nas jubileusz 150-lecia straży pożarnej na ziemi rybnickiej. Pracujemy już nad okolicznościową publikacją. Chciałbym też, by rybnicka komenda PSP doczekała się swojego sztandaru - mówi nowy komendant mł. bryg. Zbigniew Dyk.

 

Komendant zapowiada też, że będzie dbał o warunki socjalno-bytowe rybnickich strażaków.

Uroczysta zbiórka z nowymi komendantami odbyła się w garażu rybnickiej komendy PSP. Zdj. Wacław Troszka

Pochodzący ze Świętokrzyskiego Zbigniew Dyk ze wzruszeniem wspomina swego nieżyjącego ojca, który był szeregowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. To dzięki jego przykładowi został strażakiem.
- Chciałem być taki jak on - mówi komendant rybnickich strażaków.

 

do góry