Strona główna/Aktualności/Miasto/Rybniccy nauczyciele nagrodzeni

Rybniccy nauczyciele nagrodzeni

14.10.2023 Edukacja

„Często osobowość nauczyciela jest ważniejsza od posiadanej przez niego wiedzy” - to motto towarzyszyło miejskim obchodom Święta Edukacji Narodowej,  popularnie nazywanego Dniem Nauczyciela. 12 października poznaliśmy wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów rybnickich szkół i przedszkoli. Uhonorowano też kilku pedagogów-emerytów.

Prezydent i wiceprezydent miasta wręczyli medale Mikołaja z Rybnika - W Służbie Oświaty. Otrzymali je: Ewa Hajost-Staszczyszyn, Zygmunt Kula, Bożena Ucherek i Michał Wengerski. Zdj. Wacław Troszka

Tego dnia w Domu Kultury w Niedobczycach prezydent miasta Piotr Kuczera wręczył przyznawany od 2000 roku Medal Mikołaja z Rybnika - W Służbie Oświaty. Wyróżnienie to trafia do osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rybnickiej oświaty i ma być formą ukoronowania ich zawodowych karier. Pomysłodawcą nagrody był ówczesny wiceprezydent miasta Jerzy Frelich, polonista i były dyrektor popularnej Budowlanki, a historia będąca inspiracją do ustanowienia przez miasto tej nagrody sięga XV wieku i dotyczy uzdolnionego młodego człowieka z Rybnika - Mikołaja, który skończył studia na wydziale nauk wyzwolonych wszechnicy krakowskiej i był prawdopodobnie pierwszym wykształconym bakałarzem (nauczycielem) w naszym mieście.

12 października do grona dotychczasowych 105 nagrodzonych emerytowanych nauczycieli i dyrektorów dołączyło kolejnych pięcioro. Są to:

Ewa Hajost-Staszczyszyn - emerytowana bibliotekarka i nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5, która po wybudowaniu szkoły przy ul. Różańskiego zorganizowała w niej bibliotekę i przez wiele lat prowadziła w placówce kółka: teatralne i polonistyczne. Z wielkim oddaniem angażowała się też w działalność harcerską.

Zygmunt Kula - całe swoje zawodowe życie związał z Zespołem Szkół Budowlanych, którego jest również absolwentem. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1973 roku, a od 1990 aż do przejścia na emeryturę w 2007 roku, był dyrektorem popularnej Budowlanki. Wprowadził tam program „Praca dyplomowa - pracą użyteczną”, w wyniku którego w szkole przeprowadzono m.in. remonty sal lekcyjnych i korytarzy, a wokół szkoły powstały obiekty małej architektury.

Zygmunt Kula całe swoje zawodowe życie związał z Zespołem Szkół Budowlanych. Zdj. WaT

Bożena Ucherek - znana jest głównie ze swojej działalności w rybnickim oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym pracowała od 1998 roku i była dobrym duchem wielu akcji charytatywnych i integracyjnych organizowanych przez ZNP. Jako wiceprezes zarządu oddziału odpowiadała za organizację plenerowych imprez z okazji Dnia Dziecka i akcji charytatywnej „Św. Mikołaj, czyli paczka dla każdego”. Kiedy ZNP organizował studia podyplomowe, pani Bożena pełniła funkcję kierownika dziekanatu.

Michał Wengerski - od 1996 roku aż do przejścia na emeryturę w 2007 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Boguszowicach Starych. Wcześniej przez dwa lata był jej wicedyrektorem. Niezwykle lubiany przez uczniów i nauczycieli pasjonat turystyki po przejściu na emeryturę wciąż aktywnie działa w PTTK-u.

Halina Tabaczuk (nieobecna na uroczystości) - legendarna nauczycielka biologii z II Liceum Ogólnokształcącego, w którym pracowała od 1970 roku. Przez wiele lat z sukcesami przygotowywała młodzież do Olimpiad Biologicznych. Kierowała szkolną organizacją Ligi Ochrony Przyrody i przez lata dbała o zieleń na szkolnych korytarzach i w szkolnym ogrodzie. Do dziś obdarowuje szkołę sadzonkami z domowej uprawy.

12 października w DK w Niedobczycach nagrodzono 81 wyróżniających się nauczycieli i 12 dyrektorów rybnickich szkół i przedszkoli. Zdj. WaT

Podczas uroczystości w Domu Kultury w Niedobczycach nie zabrakło życzeń dla wszystkich pracowników szkół, a prezydent Piotr Kuczera i wiceprezydent Wojciech Świerkosz wręczyli 81 wyróżniającym się nauczycielom i 12 dyrektorom rybnickich szkół i przedszkoli Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika. 

Listy gratulacyjne odebrali też laureaci tegorocznych nagród kuratora oświaty (Justyna Hanusek, Romuald Kondys i Agata Sączek), medali Komisji Edukacji Narodowej (Zuzanna Śmieja) oraz nagród ministra edukacji (Maria Stachowicz-Polak, Łukasz Widera, Aldona Kaczmarczyk-Kołucka, Krystyna Komorowska, Sławomir Targosz i Joanna Ulman-Szłapka).

Nagrodzona ministerialną nagrodą Maria Stachowicz-Polak, dyrektorka SP nr 19 w Kłokocinie, otrzymała od prezydenta miasta list gratulacyjny. Zdj. WaT

Podziękowania usłyszały też Anita Geratowska, dyrektorka Zespołu Edukacyjno-Artystycznego „Przygoda” oraz Katarzyna Fojcik i Julia Wójcik, dyrektorki Centrum Edukacji i Kultury UM Rybnika, a o dobry humor uczestników święta zadbał doskonały pianista i równie doskonały showman - Adam Snopek.

Lista dyrektorów z Nagrodą Prezydenta Miasta Rybnika: Jolanta Wójcik (Przedszkole nr 7), Henrietta Front-Sikora (P nr 14), Ilona Dwojakowska (P nr 19), Renata Brzezinka (P nr 23), Adam Kocjan (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Mariola Kostecka (SP nr 4), Justyna Pieczka (SP nr 7), Krzysztof Sass (SP nr 22), Joanna Porszke (SP nr 28), Katarzyna Sładczyk (Ekonomik), Marek Holona (Mechanik) i Agnieszka Antosz (Szkoła Życia).

Zatrudnienie w rybnickiej oświacie w roku szkolnym 2023/2024: Nauczyciele - 2820,5 etatów, 2839 umów, 2075 nauczycieli pełnozatrudnionych.
Pracownicy administracyjno-obsługowi - 1075,9 etatów, 1281 umów.

Rybniccy nauczyciele z nagrodami

31 zdjęć

W Domu Kultury w Niedobczycach wręczono prestiżowe Medale Mikołaja z Rybnika - W Służbie Oświaty oraz nagrody Prezydenta Miasta Rybnika wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom rybnickich placówek oświatowych. Tak wyglądały miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. 12 października prezydent Piotr Kuczera i wiceprezydent Wojciech Świerkosz spotkali się z wyróżniającą się kadrą pedagogiczną szkół i przedszkoli, dla której wystąpił pianista i showman Adam Snopek.

Dziennikarz
Sabina Horzela-Piskula
do góry