Strona główna/Aktualności/Miasto/Przestępcy na lotnisku w Gotartowicach! Policja użyła (..)

Przestępcy na lotnisku w Gotartowicach! Policja użyła granatu hukowego

18.10.2022 Miasto

Piątek, godzina 9.00. Dyżurny rybnickiej komendy został powiadomiony telefonicznie o wtargnięciu trzech nieuprawnionych osób na teren lotniska sportowego w Rybniku-Gotartowicach należącego do Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Osoby posiadają niebezpieczne narzędzia. To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili rybniccy policjanci oraz strażacy.

Na miejsce są skierowani policjanci z Wydziału Kryminalnego, prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz mundurowi z Komisariatów Policji i Państwowa Straż Pożarna w Rybniku. Zdj. Policja Rybnik

Na miejsce zdarzenia dyżurny natychmiast skierował patrol z poleceniem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Mundurowi informują, że sprawcy prawdopodobnie rozbiegli się po terenie lotniska i są niebezpieczni. Komendant powołuje na czas działań sztab oraz grupę realizacyjną składającą się z policjantów prewencji wraz z Nieetatową Grupą Minersko - Pirotechniczną. Na miejsce są skierowani policjanci z Wydziału Kryminalnego, prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz mundurowi z Komisariatów Policji i Państwowa Straż Pożarna w Rybniku.

- To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Lotnisko 2022”, które odbyły się w piątek na terenie Rybnika - informuje Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

W pomieszczeniach biurowych zostaje zatrzymana jedna osoba.  Zdj. Policja Rybnik

Kolejno stróże prawa izolują miejsca zdarzenia oraz teren przyległy ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Wojewódzkiej 935, zabezpieczają miejsce zdarzenia. Z kolei dyżurny jednostki powiadamia dowódcę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, a także zespół negocjacyjny.

Z uzyskanych informacji wynika, że jedna z osób ukryła się w jednym z pomieszczeniu biurowych na terenie hangaru lotniczego, natomiast dwie osoby znajdują się w rejonie stacji paliw. Skierowana na miejsce zdarzenia grupa realizacyjna z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pracowników przebywających na terenie lotniska niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do zatrzymania osób niebezpiecznych. Policjanci sprawdzają obiekt pod kątem zatrzymania osób niebezpiecznych.

Druga osoba ucieka z rejonu stacji paliw w kierunku płyty lotniska - zostaje zatrzymana przy użyciu psa służbowego oraz z wykorzystaniem środka pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających (granat hukowo - błyskowy). Zdj. Policja Rybnik

W pomieszczeniach biurowych zostaje zatrzymana jedna osoba. Patrol zabezpieczający informuje, że druga osoba ucieka z rejonu stacji paliw w kierunku płyty lotniska - zostaje zatrzymana przy użyciu psa służbowego oraz z wykorzystaniem środka pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających (granat hukowo - błyskowy). Trzecia osoba chowa się wewnątrz statku powietrznego zaparkowanego przy stacji paliw. Policjanci z grupy realizacyjnej obezwładniają i zatrzymują wszystkich sprawców, przy których zostają zabezpieczone niebezpieczne przedmioty.

Trzecia osoba schowała się wewnątrz samolotu zaparkowanego przy stacji paliw. Zdj. Policja Rybnik

Podczas zatrzymania jeden ze sprawców zaprószył ogień w pobliżu stacji paliw obsługującej samoloty. Mundurowi wraz z osobami zatrzymanymi podejmują ewakuację. Do działań przystępują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Po zakończonej akcji policjanci sprawdzają hangar techniczny wraz z budynkami przyległymi pod kątem podłożenia urządzeń wybuchowych. Podczas sprawdzenia obiektu lotniska informacja o możliwości podłożenia urządzenia wybuchowego nie została potwierdzona. Następnie Technik Kryminalistki wraz z grupą dochodzeniową przystępują do zabezpieczenia materiałów dowodowych. Na zakończenie kierownik ćwiczenia przekazuje obiekt osobie odpowiedzialnej za ochronę lotniska.

Podczas zatrzymania jeden ze sprawców zaprószył ogień w pobliżu stacji paliw obsługującej samoloty. Mundurowi wraz z osobami zatrzymanymi podejmują ewakuację. Do działań przystępują strażacy. Zdj. Policja Rybnik

Celem ćwiczenia było sprawdzenie mobilności, szybkości działania oraz zakresu współpracy policji z innymi służbami w sytuacji kryzysowej. Podczas podsumowania, któremu przewodził Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku mł. insp. Roman Chlubek oraz kierownictwo jednostki, omówiono przebieg ćwiczenia i poddano je ocenie przez obserwatorów. Jak wskazano działania przebiegły bardzo szybko, sprawnie i co najważniejsze, skutecznie - informuje Bogusława Kobeszko.

Materiał Policji 

Policja na lotnisku w Gotartowicach

20 zdjęć

Piątek, godzina 9.00. Dyżurny rybnickiej komendy został powiadomiony telefonicznie o wtargnięciu trzech nieuprawnionych osób na teren lotniska sportowego w Rybniku-Gotartowicach należącego do Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. Osoby posiadają niebezpieczne narzędzia. To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili rybniccy policjanci oraz strażacy. 

do góry