Strona główna/Aktualności/Miasto/Projekt parku kulturowego czeka na uwagi

Projekt parku kulturowego czeka na uwagi

09.02.2024 Miasto

Do 14 lutego zgłaszać można uwagi do projektu uchwały rady miasta w sprawie utworzenia na terenie rybnickiego Śródmieścia parku kulturowego pod nazwą Centrum Starego Rybnika. Uchwałę tę radni mają przyjąć na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek 22 lutego.

W granicach parku kulturowego znajdzie się duża część rybnickiego śródmieścia, m.in. rynek. Zdj. Materiały prasowe UM Rybnika
W przypadku „parku kulturowego” przymiotnik „kulturowy” nie odnosi się do kultury jako takiej, ale do dziedzictwa kulturowego danej społeczności lokalnej. Park kulturowy jest bowiem obszarową formą ochrony zabytków, chroni więc nie tylko obiekty zabytkowe, ale praktycznie całą przestrzeń publiczną na wytyczonym obszarze, mającym rodowód historyczny. Ochronie podlegają też budynki i obiekty współczesne, układ urbanistyczny i zieleń. Owa ochrona łączy się z licznymi zakazami, ograniczeniami i regulacjami dotyczącymi przede wszystkim rodzaju, wielkości i usytuowania reklam w przestrzeni publicznej. Krótko mówiąc chodzi o zastąpienie reklamowego bałaganu i chaosu ładem, który nie utrudnia eksponowania efektownych i ciekawych fasad budynków czy detali architektonicznych. Ograniczenia dotyczą też montażu na elewacjach frontowych: anten, masztów, klimatyzatorów i wszelkich innych urządzeń m.in. telekomunikacyjnych.
W projekcie uchwały, którą mają przyjąć rybniccy radni znalazły się również zapisy dotyczące samej już substancji budynków. Jeden z punktów paragrafu 4 stanowi o zakazie wymiany zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych oraz wjazdowych oprócz przypadków, gdy wymiana ze względu na stopień zużycia jest konieczna. Wtedy jednak będzie obowiązywać wymóg zachowania historycznej formy i zastosowania materiałów pozwalających na odtworzenie wymiarów, kształtów, podziałów oraz historycznej kolorystyki.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie przyszłego parku kulturowego z pewnością zainteresuje obszerny punkt 5. Ustalający zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania reklam, tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów. Inny zapis zakazuje z kolei montażu na wyznaczonym terenie wolnostojących bankomatów i paczkomatów.

Rok na dostosowanie

Zgodnie z projektem uchwały, która ma wejść w życie z początkiem czerwca, właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości położonych na terenie parku kulturowego będą mieli rok (liczony od 1 czerwca) na dostosowanie ich do wymogów uchwały, czyli m.in. na demontaż reklam, szyldów i różnego rodzaju urządzeń niezgodnych z jej zapisami.

Głównym autoremprojektu uchwały ustanawiającej park kulturowy Centrum Starego Rybnika jest jego wielki zwolennik, miejski konserwator zabytków dr Hanryk Mercik (na pierwszym planie). Na zdjęciu również odpowiedzialna za kampanię informacyjną dr Małgorzata Tkacz-Janik i prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Zdj. Wacław Troszka,

Gdzie projekt? Gdzie uwagi?

Projekt konsultowanej uchwały jest dostępny w magistrackim, internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (lewa kolumna: organizacje pozarządowe - konsultacje): https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=191&Id=82067 . Tam również znajduje się formularz, który należy wypełnić formułując swoją opinię bądź uwagę odnoszącą się do konkretnych zapisów, znajdujących się w projekcie uchwały. . Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż ten tryb konsultacji jest przeznaczony wyłącznie dla organizacji pozarządowych, czyli różnego rodzaju stowarzyszeń i klubów. Wypełniony formularz należy najpóźniej 14 lutego przesłać pocztą mailową na adres biura miejskiego konserwatora zabytków: konserwator@um.rybnik.pl
Wyjątkowo intensywna kampania informacyjna na temat planów utworzenia parku kulturowego Centrum Starego Rybnika trwała od połowy czerwca. W tym czasie odbyły się liczne spotkania, warsztaty oraz merytoryczne spacery z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych. Wydana została broszura informacyjna oraz poglądowa mapa przedstawiająca obszar przyszłego parku kulturowego. Istotnym elementem kampanii było też zebranie opinii różnych grup mieszkań poprzez ankiety. Zebrano ich w sumie 1274.

 

Dziennikarz
Wacław Troszka
do góry