Strona główna/Aktualności/Miasto/Prezydent Duda zawetował ustawę o języku śląskim

Prezydent Duda zawetował ustawę o języku śląskim

29.05.2024 Miasto

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zawetował ustawę o uznaniu języka śląskiego za język regionalny.

Andrzej Duda zawetował ustawę o uznaniu języka śląskiego. Na zdjęciu podczas wizyty w Rybniku. Fot. Wacław Troszka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym i w dniu 29 maja przekazał ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Prezydent we wniosku zwrócił uwagę, że dążenie do nadania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego nie jest zjawiskiem nowym.

"Na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwować natężenie działań zmierzających do zmiany statusu mowy mieszkańców Górnego Śląska i uznania jej za odrębny od polszczyzny język regionalny, jak również do podkreślenia autonomii tego regionu. Służyły temu liczne, naprzemiennie podejmowane inicjatywy ustawodawcze dotyczące uzyskania statusu mniejszości etnicznej przez społeczność Ślązaków albo przyznania etnolektowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Inicjatywy te rozpatrywane były przez różne opcje polityczne dysponujące ówcześnie większością sejmową, które biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, polityczne, kulturowe, językowe i społeczne oraz posiłkując się licznymi opiniami ekspertów, dotychczas konsekwentnie odmawiały finalizacji inicjowanych dążeń." - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent podkreślił, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego, czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury i tradycji, a w szczególności językoznawców.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podzielając obawy, że uznanie etnolektu śląskiego za język regionalny, a tym samym objęcie go ochroną wynikającą z tego tytułu, może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych, chcących pielęgnować swoje lokalne języki, kierując się odpowiedzialnością za państwo, uważa, że nie można zaaprobować żądań o objęcie określonych dialektów językowych przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, przy braku do tego jednoznacznych podstaw merytorycznych i prawnych, zwłaszcza w bieżącej sytuacji społecznej i geopolitycznej.

- Niedające się wykluczyć działania hybrydowe, jakie mogą być podjęte w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, związane z prowadzoną wojną za wschodnią granicą, nakazują szczególną dbałość o zachowanie tożsamości narodowej. Ochronie zachowania tożsamości narodowej służy w szczególności pielęgnowanie języka ojczystego - czytamy w uzasadnieniu.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry