Strona główna/Aktualności/Miasto/Pomoc dla seniorów i ich opiekunów

Pomoc dla seniorów i ich opiekunów

29.06.2022 Miasto

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oferuje seniorom i osobom niesamodzielnym różne formy pomocy i wsparcia. Dlatego zachęca wszystkie te osoby oraz ich opiekunów do kontaktu telefonicznego.

Warto zadzwonić! OPS oferuje osobom niesamodzielnym i ich opiekunom kilka form pomocy i wsparcia. Zdj. Wacław Troszka

Rybnicki OPS na co dzień wspiera i pomaga rybnickim seniorom m.in. realizując różnego rodzaju projekty. Na jego stronie internetowej jest nawet zakładka „senior”, będąca przewodnikiem i informatorem o dostępnych formach pomocy i wsparcia. Okazuje się jednak, że wiele osób w podeszłym wieku,potrzebujących pomocy nie potrafi dotrzeć do tych informacji. Z myślą o nich OPS uruchomił dedykowane wyłącznie seniorom dwa telefony. Dzwoniąc pod numery: 32 4399 306 lub 32 4399 307 mogą oni uzyskać wszelkie potrzebne im informacje o dostępnych formach wsparcia i pomocy. Oczywiście, z możliwości tej mogą również skorzystać bliscy i opiekunowie osób niesamodzielnych.

Okazuje się, że sporo osób potrzebujących pomocy ma problem z dotarciem do informacji o dostępnych dla nich formach pomocy. Zdj. Wacław Troszka

Główne działania OPS-u wspierające seniorów to:
Rybnicki Telefon Seniora - 32 7847 874 (czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 14).
Korpus Wsparcia Seniorów 65+ - osoby mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem mogą skorzystać z darmowej pomocy wolontariusza lub pracownika OPS-u (zakupy, załatwianie spraw urzędowych, dowóz do lekarza, wyprowadzanie psa, spacery, rozmowy). Seniorzy otrzymują przypominającą zegarek opaskę życia, posiadającą m.in. przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS).
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności i podejmowaniu aktywności społecznej np. w czasie wyjść z domu.
Pomoc wytchnieniowa - program adresowany do członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, ale też niesamodzielnych, którzy również muszą od czasu do czasu odpocząć od swoich codziennych obowiązków, związanych z opieką np. nad członkiem rodziny.

(WaT)

do góry