Strona główna/Aktualności/Miasto/Policja rozbiła grupę przestępczą z Rybnika (..)

Policja rozbiła grupę przestępczą z Rybnika handlującą narkotykami

13.06.2024 Na sygnale

Rybniccy kryminalni, po blisko rocznym śledztwie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Rybnika i okolic, zajmującą się wprowadzaniem na rynek hurtowych ilości narkotyków. Zatrzymano 6 członków grupy przestępczej i zabezpieczono narkotyki o wartości przekraczającej 1,3 mln zł.

Rybniccy kryminalni zakończyli blisko roczne śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku, które doprowadziło do rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie miasta i okolic. Grupa specjalizowała się w handlu hurtowymi ilościami narkotyków. Oprócz obrotu narkotykami, członkowie grupy podejmowali się również innych przestępstw, m.in. stosowali przemoc fizyczną oraz groźby.

Na terenie Rybnika działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się handlem narkotykami. Zdj. KMP Rybnik

W lipcu 2022 roku GIS ostrzegał przed niebezpiecznym narkotykiem Alfa-PHiP (alfa-pirolidynoizoheksanofenon), który pojawił się na polskim rynku. Obecność tego narkotyku już wcześniej odnotowano na terenie Rybnika. W latach 2020-2023 rybniccy kryminalni prowadzili liczne postępowania przeciwko przestępstwom narkotykowym, zabezpieczając od kilku do kilkuset gram Alfa-PHiP.

Zwiększona podaż tej substancji na lokalnym rynku skłoniła policję do intensyfikacji działań, co doprowadziło do zatrzymania dwóch mieszkańców Rybnika w lipcu 2023 roku. Zabezpieczono wtedy łącznie ponad 13 kg Alfa-PHiP o wartości przekraczającej 1,3 mln złotych. Akcja zainicjowała wszczęcie prokuratorskiego śledztwa.

Podczas intensywnego śledztwa odkryto działającą w Rybniku zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się głównie handlem dużymi ilościami narkotyków. Członkowie grupy dopuszczali się również innych przestępstw, takich jak pobicia, groźby, zmuszanie do określonego zachowania oraz pozbawienie wolności. Wiek ustalonych członków grupy wynosił od 31 do 41 lat, a część z nich była powiązana ze środowiskiem lokalnych pseudokibiców. Wszyscy byli mieszkańcami Rybnika.

W toku śledztwa zabezpieczono ponad 13,5 kg narkotyków. Zdj. KMP Rybnik

W styczniu 2024 roku policja zatrzymała trzech kolejnych członków badanej grupy przestępczej, w tym jej lidera. W kolejnych miesiącach - lutym, kwietniu i maju - rybniccy kryminalni dokonali szeregu dalszych zatrzymań. W wyniku tych działań kilku podejrzanych związanych z grupą usłyszało zarzuty prokuratorskie, a niektórych doprowadzono z zakładów karnych, gdzie odbywają wcześniej zasądzone wyroki, w tym za przestępstwa narkotykowe.

12 czerwca 2024 roku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżono ich o łącznie 32 zarzuty, w tym udział w handlu dużymi ilościami narkotyków oraz kierowanie grupą przestępczą. Wobec 5 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, który nadal obowiązuje dla 4 z nich. Materiał dowodowy obejmuje lata 2021-2023 i dotyczy wprowadzenia na rynek co najmniej kilkudziesięciu kilogramów narkotyków w Rybniku i okolicach. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa zabezpieczono ponad 13,5 kg narkotyków oraz mienie podejrzanych o wartości powyżej 150 tys. złotych na poczet przyszłych kar. Część nieobjętych aktami oskarżenia wątków śledztwa jest nadal badana w odrębnych postępowaniach.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry