Strona główna/Aktualności/Miasto/Pierwsza Królowa w historii Bractwa Kurkowego w Rybniku!

Pierwsza Królowa w historii Bractwa Kurkowego w Rybniku!

11.07.2022 Miasto

Intronizacja Króla Kurkowego Miasta Rybnika, a dosłownie Królowej, pierwszej w nowożytnych dziejach Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, odbyła się 3 lipca na strzelnicy brackiej w Jejkowicach.

Intronizacja Króla Kurkowego Miasta Rybnika, a dosłownie Królowej, pierwszej w nowożytnych dziejach Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, odbyła się 3 lipca 2022 na strzelnicy brackiej w Jejkowicach. Zdj. Patryk KlinkW XIII wieku wobec zagrożenia wokół miast zaczęto wznosić mury obronne. Obowiązek ich utrzymania i obrony spoczął na mieszczanach. Ci jednak na co dzień zajmowali się handlem i rzemiosłem, a nie sztuką wojenną. Należało więc zorganizować ich szkolenie i dbać o utrzymywanie stałej gotowości bojowej. Temu celowi służyło Bractwo Kurkowe, organizacja paramilitarna, zwana też Towarzystwem Strzeleckim lub Konfraternią Strzelców, którego korzenie sięgają prawdopodobnie końca XIII lub początku XIV wieku.

Do najbardziej znanych obyczajów Bractwa Kurkowego, wykształconych przez stulecia, należy wybór i intronizacja króla kurkowego. Zdj. Patryk Klink

Do najbardziej znanych obyczajów Bractwa Kurkowego, wykształconych przez stulecia, należy wybór i intronizacja króla kurkowego. Kandydatem na króla może zostać jedynie brat o długim stażu i cieszący się nienaganną opinią. Później wszystko odbywa się zgodnie z dawno ustalonym scenariuszem. Podobnie jak przed wiekami (choć teraz z broni palnej, która z czasem zastąpiła łuki i kusze) kandydaci strzelają do drewnianego kura. O tym, który z nich zostanie królem, decyduje zatem celne oko i... odrobina szczęścia. Zwycięża bowiem ten, kto strąci ostatni fragment ptaka.

Ukoronowaną Królową została Siostra Ewa Rajchel. Zdj. Patryk Klink

Intronizacja Króla Kurkowego Miasta Rybnika, a dosłownie Królowej, pierwszej w nowożytnych dziejach Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, odbyła się 3 lipca na strzelnicy brackiej w Jejkowicach.

Ukoronowaną Królową została Siostra Ewa Rajchel, I rycerzem Brat Jerzy Miś , II Rycerzem Brat Aleksander Rduch.
Vivat Królowa! Vivat Rada Królewska! Vivat, Vivat, Vivat!

Uroczystość była doskonale przygotowana (i to nie tylko przez Hetmana ale przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych małżonek braci, za co im bardzo dziękujemy w imieniu własnym jak i Bractwa ) i uroczyście przeprowadzona w towarzystwie zacnych gości, którzy raczyli towarzyszyć temu wydarzeniu - tłumaczą w Bractwie Miasta Rybnika.

Nie obyło się bez rywalizacji strzeleckiej: z pistoletów CP (czarno prochowych - zabytkowych replik) "O nagrodę Królowej Pani", z karabinów CP (czarno prochowych - zabytkowych replik) "Na 100 Hetmańskich Kroków" , o Tarczę Charytatywną oraz o Tradycyjnego Kura.

Uroczystość zakończono biesiadą bracką, na której nie zabrakło smakołyków i trunków z piwniczki królewskiej jak i rycerskiej.

Zdjęcia Patryk Klink

Intronizacja Króla Kurkowego Bractwa Miasta Rybnika

6 zdjęć

Intronizacja Króla Kurkowego Miasta Rybnika odbyła się 3 lipca na strzelnicy brackiej w Jejkowicach. Zdjęcia Patryk Klink

 

do góry