Strona główna/Aktualności/Miasto/Park albo pracownia dla kardiologii. Głosuj na Rybnik w (..)

Park albo pracownia dla kardiologii. Głosuj na Rybnik w MBO!

26.08.2022 Miasto

Zielony zakątek „Pod Wieżą” czyli rewitalizację zabytkowego parku na terenie szpitala psychiatrycznego w Rybniku albo nowoczesną Pracownię elektrofizjologii i ablacji na oddziale kardiologicznym w WSS nr 3 w Rybniku mogą wybrać rybniczanie w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zagłosowania na projekty z Rybnika!

Charakterystyczna wieża to jeden z symboli dzielnicy Północ. Zdj. M.Koczy

Pomysły dotyczące Rybnika znaleźć można zarówno w puli Regio jak i w Puli Eko. Po raz kolejny do MBO zgłoszony został Zielony zakątek „Pod Wieżą”czyli rewitalizacja zabytkowego parku na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. W ubiegłorocznej edycji nie otrzymał niestety wymaganej liczby głosów. Jak będzie w tym? Oddaj swój głos i decyduj!

Głosujemy na stronie bo.slaskie.pl

  • głosowanie trwa od 24 sierpnia do 12 września
  • każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz
  • każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów
  • punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO - w ramach każdej puli zadaniu można przyznać maksymalnie 3 punkty
  • głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

Rybnik w puli Eko:

Zielony zakątek „Pod Wieżą” - rewitalizacja zabytkowego Parku na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Szacunkowy koszt: 622 300,00 PLN
Zadanie polega na odtworzeniu alei parkowych Parku „Pod Wieżą”, które zostaną wykonane w technologii HanseGrand. Wzdłuż alejek zaplanowano małą architekturę. W celu umożliwienia aktywnego wypoczynku w parku powstanie siłownia ,,pod chmurką" oraz stojaki na rowery. Park stanowi kompleks, którego powstanie datuje się na rok 1863, a jego charakterystycznym elementem pozostaje Wieża Ciśnień. Można w nim zaobserwować rzadkie gatunki drzew i krzewów, niezbyt często występujące w naszym regionie. Rewitalizacja parku przyczyni się do poprawy jego atrakcyjności i pozwoli na wyeksponowanie jego walorów, a z racji na jego lokalizację stanowić będzie element uzupełniający terapii psychologiczno-psychiatrycznej dla pacjentów pochodzących z całego naszego województwa.

Z przyszpitalnego parku mają korzystać mieszkańcy Rybnika. Zdj. M.Koczy

RYBNIK w puliRegio:

Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji - zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
Szacunkowy koszt: 400 000,00 PLN
Zadanie polegać ma na zakupie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym.Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i długości życia oraz dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym skrócenie oczekiwania na zabiegi kardiologiczne.

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania.
W IV edycji MBO do rozdysponowania jest 5 mln złotych, w tym 2,5 mln na zadania w puli EKO oraz 2,5 mln zł na zadania w puli REGIO. W ramach puli EKO o głosy mieszkańców będą walczyć 23 zadania na łączną kwotę 13 805 975 złotych.
Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory - 11 zadań na łączną kwotę 1 619 256 zł.

Opracowanie Redakcja

do góry