Strona główna/Aktualności/Miasto/Nutrie muszą zniknąć z Rybnika! Gatunek zakwalifikowany (..)

Nutrie muszą zniknąć z Rybnika! Gatunek zakwalifikowany do szybkiej eliminacji

26.07.2023 Miasto

W ostatnich latach nutrie stały się tak popularne w Rybniku, że żartowano już, że to gryzoń z pomarańczowymi zębami powinien zastąpić w herbie Rybnika szczupaka. Nutrie będą musiały jednak zniknąć. Gatunek ten na terenie Polski został zakwalifikowany do grupy IGO podlegającej szybkiej eliminacji. RDOŚ Katowice przy wsparciu lokalnych samorządów planuje podjęcie działań polegających na odłowieniu osobników.

Nutrie zadomowiły się w Rybniku. Zdj. A.Król

Nutrie przyciągają na Bulwary Nacyny szczególnie najmłodszych mieszkańców. Wielu rybniczan mimo zakazów, dokarmia te gryzonie, przez co ich populacja w Rybniku w ostatnich latach mocno się zwiększyła. 

Tymczasem nutrie - gryzonie pochodzące z Ameryki Południowej wywierają szkody w przyrodzie i zostały zaklasyfikowane jako jedne ze 100 najgroźniejszych gatunków inwazyjnych na świecie - informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Ich działalność może zagrażać również bezpieczeństwu publicznemu. Zwierzęta uszkadzają wierzchnią warstwę gleby, doprowadzając do uszkodzeń infrastruktury drogowej, podkopami mogą wpływać na destabilizację skarp rzek, co przekłada się na ryzyko wystąpienia podtopień. Niekontrolowany przyrost populacji tego gatunku skutkuje koniecznością podjęcia przez organy ochrony przyrody działań zaradczych - informuje RDOŚ.

Jak tłumaczą w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - populacja nutrii, nawet żyjąca w pozornie nieatrakcyjnym przyrodniczo terenie, jakim jest np. rzeka Nacyna, może w szybki sposób migrować dolinami cieków wodnych i zagrażać terenom cennym przyrodniczo, nawet tam, gdzie prowadzi się ścisłą bądź czynną ochronę przyrody, w szczególności dla zachowania siedlisk związanych z wodami (użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody). Straty w takich ekosystemach mogą być niepowetowane i niemożliwe do odtworzenia, dlatego gatunek ten trafił na listę IGO do szybkiej eliminacji.

Nutria uznana za gatunek inwazyjny. Zdj. A.Król

Według RDOŚ obecność ssaka, który uszkadza skarpy rzeczne, co może prowadzić do lokalnych podtopień i szkód w infrastrukturze drogowej, może przekładać się na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

- Nutrie mogą być nosicielami różnych chorób wirusowych, np. gruźlicy, ale też pasożytów. Z uwagi na to, należy ograniczyć kontakt z tymi zwierzętami przez ludzi i zwierzęta domowe - informuje RDOŚ.

Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach - niekontrolowany przyrost populacji nutrii spowodował, że gatunek ten na terenie Polski zakwalifikowany został do grupy IGO podlegającej szybkiej eliminacji.

- Dlatego RDOŚ Katowice przy wsparciu lokalnych samorządów planuje podjęcie działań polegających na odłowieniu osobników. Możliwe są dwie ścieżki postępowania ze schwytanymi osobnikami: uśmiercenie lub przekazanie do specjalnego azylu - miejsca, które posiada zezwolenie na przetrzymywanie osobników tego gatunku. Z punktu widzenia aktualnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma innych dróg postępowania w przypadku tego gatunku - czytamy w komunikacie RDOŚ.

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry