Strona główna/Aktualności/Miasto/Nowe drogi rowerowe w Rybniku. Z Boguszowic i Chwałowic (..)

Nowe drogi rowerowe w Rybniku. Z Boguszowic i Chwałowic łatwiej do centrum

28.07.2022 Miasto

Łatwiej będzie dojechać na rowerze z Chwałowic i Boguszowic do centrum Rybnika. Rybnickie Służby Komunalne zleciły wykonanie projektów nowych dróg dla pieszych i rowerzystów. Planowane trasy uzupełnią sieć rowerową o bardzo ważne połączenia między dzielnicami, a centrum miasta.

- Obecnie starając się dojechać rowerem zarówno z dzielnicy Boguszowice, jak i Chwałowice, trasę trzeba w znacznej części przebyć w ruchu ogólnym na drogach o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie rowerzysta może nie czuć się bezpiecznie. Dzięki nowym drogom dojazd rowerem do centrum stanie się szybszy, łatwiejszy i bardziej bezpieczny - podkreśla Łukasz Karbowiński, rybnicki Oficer Rowerowy.

Droga rowerowa z Chwałowic

Pierwsza z planowanych dróg połączy Chwałowice z centrum miasta.

Pierwsza z planowanych dróg połączy Chwałowice z centrum miasta, mniej więcej w śladzie ścieżki, którą dziś często wybierają okoliczni mieszkańcy, zamiast wąskiego chodnika wzdłuż ul. Chwałowickiej.

Ścieżka pod Drogą Regionalną w kierunku Chwałowic. Zdj. lucyna Tyl

Pierwszy etap nowej drogi przebiegać będzie od ulicy Parkowej - pomiędzy torami kolejowymi, a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Kolejarz”, przez tereny leśne, pod Drogą Regionalną, aż do ulicy Śląskiej. Trasa zostanie także połączona z ulicą Krupińskiego. Długość projektowanej infrastruktury to ponad dwa kilometry. W przetargu wyłoniono wykonawcę projektu, który wykona niezbędną dokumentację za 239 850 zł brutto.

Droga rowerowa z Boguszowic Starych

Druga droga poprawi warunki dojazdu do centrum z Boguszowic Starych.

Druga droga poprawi warunki dojazdu do centrum z Boguszowic Starych. Jej przebieg wyznaczono wzdłuż ulicy Tkoczów i ulicy Przez Zwał - od Drogi Regionalnej do ulicy Małachowskiego. Trasa rowerowo-piesza prowadzić będzie obok hałdy i oprócz funkcji komunikacyjnej i rekreacyjnej, pełnić będzie również rolę atrakcyjnego punktu widokowego. Długość projektowanego odcinka to ponad 3,5 km. Miasto zarezerwowało na wykonanie projektu tej drogi kwotę 258 300 zł brutto.

- Jednym z priorytetów polityki zrównoważonej mobilności miejskiej jest zapewnienie połączenia rybnickich dzielnic z centrum miasta. To ważny aspekt szczególnie dla tych rowerzystów, którzy dojeżdżają do pracy lub chcą załatwić sprawy w urzędach, ale także dla tych, którzy korzystają z roweru w celach rekreacyjnych - wskazuje Łukasz Karbowiński.

Zgodnie z podpisanymi przez Miasto umowami, projekty dróg zostaną wykonane do grudnia 2022 roku.

Bezpieczny przejazd przez drogę w okolicach Pniowca i tężni na Paruszowcu

Ulica Rudzka, w okolicach Pniowca. Zdj. KarbowińskiW najbliższych miesiącach tego roku miasto planuje także wykonanie przejazdów rowerowych w newralgicznych dla rowerzystów miejscach.

  • Pierwszym jest przejazd przez ul. Rudzką na wysokości plaży Pniowiec. Będzie można bezpiecznie i komfortowo na rowerze przedostać się z drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej na miejską plażę. W tej chwili w tym miejscu znajduje się tylko przejście dla pieszych, na którym trzeba zejść z roweru.
  • Drugim przejazdem rowerowym będzie przejazd przy ul. Mikołowskiej na wysokości tężni solankowej. Przejazd uzupełni niebieski szlak rowerowy, który jest przecinany ruchliwą ul. Mikołowską.

Przypominamy,  że do dnia 31 sierpnia urzędnicy czekają na opinie mieszkańców w ramach Rybnickiej Ankiety Rowerowej. Badanie dostarczy informacji na temat obecnej sytuacji ruchu rowerowego w Rybniku oraz jego oceny i dalszych kierunków rozwoju.

 Ankietę można wypełnić na dwa sposoby: elektronicznie: Tu możesz wypełnić ankietę  papierowo: w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik (ul. Sobieskiego 20)

 Opracowanie Redakcja

do góry