Strona główna/Aktualności/Miasto/Nauczycielki z Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku szkoliły (..)

Nauczycielki z Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku szkoliły się we Francji

04.03.2024 Edukacja

Trzy nauczycielki z Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku wzięły udział w szkoleniu pod tytułem “ICT Based Classes” zorganizowanym w drugiej połowie lutego w Paryżu.

Trzy nauczycielki z ZE nr 6 w Rybniku szkoliły się we Francji

Szkolenie w Paryżu odbywało się w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe "Mobilność edukacyjna" i przeprowadzone było przez Anatolia Education.

Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie:

  • nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu,
  • przygotowania do celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.

Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych

W programie uczestniczyli nauczyciele z Polski, Rumuni oraz Węgier.

W  pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Francji oraz z narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

Nauczyciele uczestniczyli także w ćwiczeniach integrujących grupę, kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania oraz w nawiązywaniu pozytywnych relacji w grupie.

Kolejne dni kursu poświęcone były pracy z aplikacjami i programami, które zwiększają motywację będącą bodźcem i zachętą do działania w  pracy uczniów i nauczycieli oraz pozwalającymi na realizację postawionych celów min: Tome, Socrative, Trello, Padlet, Gamma, Flipgird i inne.

Omówione zostały także zagrożenia zdrowotne w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego płynące z nadmiernego korzystania z internetu a także sposoby ich niwelowania.

Podsumowaniem szkolenia był udział w grze terenowej z użyciem nowoczesnych technologii.

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenia i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

Monika Bielińska - Wawoczny

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry