Strona główna/Aktualności/Miasto/Nabór do Rady Muzeum w Rybniku

Nabór do Rady Muzeum w Rybniku

15.09.2023 Miasto

Miasto Rybnik ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Muzeum w Rybniku. Potrwa od 18 września do 27 października. 

Miasto prowadzi nabór do Rady Muzeum w Rybniku. Zdj. Muzeum Rybnik

Rada Muzeum w Rybniku  sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalność muzeum. Rada opiniuje też przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

  1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 18 września 2023 r. do 27 października 2023 r.
  2. Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik w terminie do 27 października 2023 r.
  3. Zgłoszenie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  4. Kandydatami mogą być osoby wskazane przez:
  • Prezydent Miasta Rybnika;
  • stowarzyszenia naukowe i twórcze;
  • fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;
  • Dyrektora Muzeum;
  • Radę Muzeum.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Opracowanie
rybnicka .eu
do góry